Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2011 z dne 18. 2. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2011 z dne 18. 2. 2011

Kazalo

437. Obvezna razlaga tretje alineje točke 2 v 22., 23., 25., 33. in 34. členu in četrte alineje točke 2 v 24., 26., 27., 29., 31., 32. in 35. členu Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje matičnih okolišev: Črna, Mežica, Prevalje - Ravne - območij, ki obsegajo prostor med mejo urbanističnih načrtov Črna, Mežica, Prevalje - Ravne in mejo ureditvenih območij naselij, določenih z družbenim planom Občine Ravne na Koroškem za obdobje 1986–1990 in območja Stražišče - Breznica, za katerega v tem srednjeročnem obdobju ni predvidena izdelava PIA, stran 1083.

Na podlagi 88. člena Poslovnika Občine Ravne na Koroškem (Uradni list RS, št. 52/99 in 61/01) je Občinski svet Občine Ravne na Koroškem na 4. redni seji dne 2. 2. 2011 sprejel
O B V E Z N O R A Z L A G O
tretje alineje točke 2 v 22., 23., 25., 33. in 34. členu in četrte alineje točke 2 v 24., 26., 27., 29., 31., 32. in 35. členu Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje matičnih okolišev: Črna, Mežica, Prevalje - Ravne; območij, ki obsegajo prostor med mejo urbanističnih načrtov Črna, Mežica, Prevalje - Ravne in mejo ureditvenih območij naselij, določenih z družbenim planom Občine Ravne na Koroškem za obdobje 1986–1990 in območja Stražišče - Breznica, za katerega v tem srednjeročnem obdobju ni predvidena izdelava PIA (MUV št. 20/86, št. 9/93, Uradni list RS, št. 64/04)
V NASLEDNJEM BESEDILU:
Tretja alineja točke 2 v 22., 23., 25., 33. in 34. členu in četrta alineja točke 2 v 24., 26., 27., 29., 31., 32. in 35. členu Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje matičnih okolišev: Črna, Mežica, Prevalje - Ravne; območij, ki obsegajo prostor med mejo urbanističnih načrtov Črna, Mežica, Prevalje - Ravne in mejo ureditvenih območij naselij, določenih z družbenim planom Občine Ravne na Koroškem za obdobje 1986–1990 in območja Stražišče - Breznica, za katerega v tem srednjeročnem obdobju ni predvidena izdelava PIA (MUV št. 20/86, št. 9/93, Uradni list RS, št. 64/04) se razlaga tako, da se besedilo nanaša na stanovanjske objekte.
Št. 032-0002/2011
Ravne na Koroškem, dne 2. februarja 2011
Župan
Občine Ravne na Koroškem
mag. Tomaž Rožen l.r.