Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2011 z dne 18. 2. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2011 z dne 18. 2. 2011

Kazalo

435. Sklep o financiranju političnih strank iz sredstev proračuna Občine Poljčane, stran 1082.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo ter naslednje spremembe in dopolnitve), 26. člena Zakona o političnih strankah (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo in 103/07) ter 17. člena Statuta Občine Poljčane (Uradni list RS, št. 5/07 in 53/10) je Občinski svet Občine Poljčane na 3. redni seji dne 1. 2. 2011 sprejel
S K L E P
o financiranju političnih strank iz sredstev proračuna Občine Poljčane
I.
Političnim strankam, ki so kandidirale kandidate oziroma kandidatke na zadnjih volitvah za občinski svet, pripadajo sredstva iz proračuna Občine Poljčane sorazmerno številu glasov, ki jih je posamezna stranka dobila na volitvah.
II.
Politična stranka pridobi sredstva iz proračuna, če je dobila najmanj 50% glasov, potrebnih za izvolitev enega člana občinskega sveta.
III.
Višina zneska za financiranje političnih strank ne sme presegati 0,6% sredstev (primerna poraba), ki jih ima občina opredeljene po predpisih o financiranju občin in s katerimi občina lahko zagotovi izvajanje ustavnih in zakonskih nalog.
IV.
Višina sredstev, ki se namenijo za financiranje političnih strank, se določi v proračunu občine za tekoče proračunsko leto in znaša 0,38 EUR mesečno za dobljen glas na volitvah za člane Občinskega sveta Občine Poljčane.
V.
Sredstva se političnim strankam nakazujejo štirikrat letno, in sicer ob koncu vsakega četrtletja na njihove račune.
VI.
Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati Sklep o financiranju političnih strank v Občini Poljčane (Uradni list RS, št. 61/07).
VII.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se z dnevom sprejema Odloka o proračunu Občine Poljčane za leto 2011.
Št. 013-0002/2011-5-401
Poljčane, dne 1. februarja 2011
Župan
Občine Poljčane
Stanislav Kovačič l.r.