Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2011 z dne 18. 2. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2011 z dne 18. 2. 2011

Kazalo

433. Sklep o določitvi cen najema grobnih mest in mrliških vežic v Občini Poljčane za leto 2011, stran 1081.

Na podlagi 28. člena Odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč v Občini Poljčane (Uradni list RS, št. 2/08) in 8. člena Statuta Občine Poljčane (Uradni list RS, št. 17/07 in 53/10) je Občinski svet Občine Poljčane na 3. redni seji dne 1. 2. 2011 sprejel
S K L E P
o določitvi cen najema grobnih mest in mrliških vežic v Občini Poljčane za leto 2011
1. člen
Cena groba in vzdrževanja na pokopališčih, ki jih ureja Občina Poljčane, za leto 2011 znašajo:
+--------------------+--------------------------+---------------+
|          |  Vrsta grobnega mesta  | Cena v EUR  |
|          |             |  brez DDV  |
+--------------------+--------------------------+---------------+
|Najem grobnega mesta|enojni (navadni)     |      8,00|
+--------------------+--------------------------+---------------+
|          |dvojni (družinski)    |     11,00|
+--------------------+--------------------------+---------------+
|          |grobnica         |     13,00|
+--------------------+--------------------------+---------------+
|          |žarni grob        |      8,00|
+--------------------+--------------------------+---------------+
|          |žarni zid         |      8,00|
+--------------------+--------------------------+---------------+
|Zakup novega    |enojni (navadni)     |     35,00|
|grobnega mesta   |             |        |
+--------------------+--------------------------+---------------+
|          |dvojni (družinski)    |     40,00|
+--------------------+--------------------------+---------------+
|          |žarni grob – s spomenikom |     800,00|
+--------------------+--------------------------+---------------+
|          |žarni grob – brez     |     200,00|
|          |spomenika         |        |
+--------------------+--------------------------+---------------+
|          |žarni zid         |     800,00|
+--------------------+--------------------------+---------------+
|Vzdrževanje     |redno letno vzdrževanje  |     10,00|
|pokopališča     |             |        |
+--------------------+--------------------------+---------------+
Najemnikom grobov, ki so najem groba plačali za 10 let skupaj, se jim ob predložitvi dokazila obračuna sorazmerni del.
2. člen
Cena uporabe mrliške vežice za en dan znaša 40,00 EUR za več dni uporabe pa 60,00 EUR.
S ceno se pokrivajo stroški ogrevanja, električne energije in ostale komunalne storitve in so v zneskih brez DDV.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2011.
Št. 013-0004/2011-1
Poljčane, dne 1. februarja 2011
Župan
Občine Poljčane
Stanislav Kovačič l.r.