Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2011 z dne 18. 2. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2011 z dne 18. 2. 2011

Kazalo

432. Sklep o letnem načrtu pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Poljčane za leto 2011, stran 1081.

Na podlagi 7. točke 11. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07 in 55/09), Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07, 94/07 in 100/09), Statuta Občine Poljčane (Uradni list RS, št. 5/07 in 53/10) in Poslovnika Občinskega sveta Občine Poljčane (Uradni list RS, št. 15/07 in 53/10) je Občinski svet Občine Poljčane na 3. redni seji dne 1. 2. 2011 sprejel naslednji
S K L E P
I.
Občinski svet sprejme letni načrt pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Poljčane za leto 2011.
II.
Osnova za izvedbo posameznih prodaj oziroma zamenjav občinskega nepremičnega premoženja je posamičen program prodaje, katerega sprejme župan Občine Poljčane.
III.
Občinski svet Občine Poljčane pooblašča župana Občine Poljčane za podpis vseh pogodb v prometu z nepremičninami, ki so predmet načrta pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem.
IV.
O nakupu in prodaji nepremičnin je župan Občine Poljčane dolžan obvestiti občinski svet na prvi naslednji redni seji.
V.
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 013-0002/2011-6-401
Poljčane, dne 1. februarja 2011
Župan
Občine Poljčane
Stanislav Kovačič l.r.