Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2011 z dne 18. 2. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2011 z dne 18. 2. 2011

Kazalo

429. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju programov društev na področju kmetijstva v Občini Poljčane, stran 1077.

Na podlagi Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08), 8. člena Statuta Občine Poljčane (Uradni list RS, št. 5/07) je Občinski svet Občine Poljčane na 3. redni seji občinskega sveta dne 1. 2. 2011 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju programov društev na področju kmetijstva v Občini Poljčane
1. člen
Drugi člen se spremeni tako, da se črta tretja alineja.
2. člen
V 4. členu se spremeni drugi odstavek tako, da se sedaj glasi:
»Razpisna dokumentacija se objavi na spletni strani Občine Poljčane. Obvestilo o javnem razpisu se objavi v enem javnem mediju in pošlje po pošti društvom, ki so se preteklo leto prijavila na razpis.«
3. člen
Za 3. členom se doda 3.a člen, ki se glasi:
»Društvo, ki je po tem pravilniku upravičeno do sofinanciranja letnega programa društva in mora za svojo dejavnost najemati poslovne prostore, je upravičeno do povračila dela upravičenih stroškov, ki s tem najemom nastanejo; najemnina.
Po tem pravilniku so društva opravičena do povračila dela upravičenih stroškov najemnine, vendar ne več kot v deležu 50 odstotkov.«
4. člen
Ostali členi ostanejo nespremenjeni.
5. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 013-0005/2011-1-202
Poljčane, dne 3. februarja 2011
Župan
Občine Poljčane
Stanislav Kovačič l.r.