Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2011 z dne 18. 2. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2011 z dne 18. 2. 2011

Kazalo

426. Soglasje k določitvi cene storitve pomoč družini na domu in določitvi subvencioniranja cene storitve pomoč družini na domu za leto 2011, stran 1075.

Na podlagi 99. člena in tretjega odstavka 101. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/0 – popr. in 122/07 – Odl. US: U-I-11/07-45), 38. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08 in 5/09) ter 16. člena Statuta Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 11/99, 2/01, 24/01, 69/02 in 28/03) je Občinski svet Občine Moravske Toplice na 4. seji dne 24. 1. 2011 sprejel
S O G L A S J E
k določitvi cene storitve pomoč družini na domu in določitvi subvencioniranja cene storitve pomoč družini na domu za leto 2011
1. člen
Občinski svet Občine Moravske Toplice soglaša, da bo ekonomska cena storitve pomoč družini na domu od 1. 1. 2011 znašala 17,90 EUR na uro. V ekonomsko ceno so vključeni stroški storitve pomoči na domu do uporabnika storitve (stroški neposredne socialne oskrbe) v višini 14,47 EUR na uro in stroški strokovnega vodenja v višini 3,43 EUR.
2. člen
Cena socialno varstvene storitve pomoč družini na domu, zmanjšana za 50% subvencijo občine za neposredno socialno oskrbo ter 100% stroškov vodenja v skupni višini 10,67 EUR, znaša za uporabnika 7,23 EUR za efektivno uro.
3. člen
Centru za socialno delo Murska Sobota se bodo sredstva za izvajanje storitve pomoči družini na domu nakazovala mesečno, na podlagi posebej sklenjene pogodbe.
Št. 410-00030/2010-5
Moravske Toplice, dne 24. januarja 2011
Župan
Občine Moravske Toplice
Alojz Glavač l.r.