Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2011 z dne 18. 2. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2011 z dne 18. 2. 2011

Kazalo

422. Sklep o imenovanju Mestne volilne komisije, stran 1067.

Na podlagi 35 in 38. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB3 in 45/08 – odločba US) ter 21. in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občina Ljubljana na 3. seji dne 31. 1. 2011 sprejel
S K L E P
o imenovanju Mestne volilne komisije
I.
V Mestno volilno komisijo se imenujejo:
1. Breda RAZDEVŠEK, predsednica, roj. 1964, Krivec 24, Ljubljana
Marko DROBEŽ, namestnik predsednice, roj. 1953, Aljaževa ulica 7, Ljubljana
2. Lidija COLJA ROTH, članica, roj. 1959, Kropova 17, Ljubljana
Sašo MATAS, namestnik, roj. 1974, Tivolska 38, Ljubljana
3. Blaž KOŠOROK, član, roj. 1972, Ulica bratov Učakar 36, Ljubljana
Jože RUPARČIČ, namestnik, roj. 1966, Tugomerjeva 2, Ljubljana
4. dr. Tjaša STROBELJ, članica, roj. 1949, Puhova 3, Ljubljana
Katarina KRIVIC, namestnica, roj. 1947, Raičeva 65b, Ljubljana.
II.
Mandat Mestne volilne komisije traja štiri leta.
III.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 011-30/2010-25
Ljubljana, dne 31. januarja 2011
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković l.r.