Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2011 z dne 18. 2. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2011 z dne 18. 2. 2011

Kazalo

420. Odlok o spremembah Odloka o tirni vzpenjači na Ljubljanski grad, stran 1066.

Na podlagi 20. člena, drugega odstavka 21. člena in 27. člena Zakona o žičniških napravah za prevoz oseb (Uradni list RS, št. 126/03) ter 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 3. seji dne 31. 1. 2011 sprejel
O D L O K
o spremembah Odloka o tirni vzpenjači na Ljubljanski grad
1. člen
V Odloku o tirni vzpenjači na Ljubljanski grad (Uradni list RS, št. 68/05 in 99/07) se črta peti odstavek 2. člena.
2. člen
V prvem odstavku 5. člena se besedilo »Parkirišča javno podjetje d.o.o., Vodnikov trg 5, Ljubljana« nadomesti z besedilom »Javnemu zavodu Ljubljanski grad, Grajska planota 1, Ljubljana«.
V. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
3. člen
Javni zavod Ljubljanski grad mora zahtevo za izdajo odločbe o prenosu koncesije vložiti v 15 dneh po uveljavitvi tega odloka.
4. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-48/2010-4
Ljubljana, dne 31. januarja 2011
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković l.r.