Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2011 z dne 18. 2. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2011 z dne 18. 2. 2011

Kazalo

418. Sklep k določitvi cene storitve pomoč družini na domu in določitvi subvencioniranja cene storitve pomoč družini na domu za leto 2011, stran 1062.

Na podlagi 99. in 101. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB 2), 38. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 36/02, 107/02, 3/04, 84/04, 84/05, 88/05 – popr., 121/05, 87/06 in 5/09) ter 15. člena Statuta Občine Kuzma (Uradni list RS, št. 33/07 in 52/10) je Občinski svet Občine Kuzma na 3. redni seji dne 3. februarja 2011 sprejel
S K L E P
k določitvi cene storitve pomoč družini na domu in določitvi subvencioniranja cene storitve pomoč družini na domu za leto 2011
1. člen
Občinski svet Občine Kuzma soglaša, da bo ekonomska cena storitve Pomoči družini na domu od 1. 1. 2011 znašala 17,90 EUR na uro. V ekonomsko ceno so vključeni stroški storitve pomoči na domu do uporabnika storitev (stroški neposredne socialne oskrbe) v višini 14,47 EUR na uro in stroški strokovnega vodenja v višini 3,43 EUR.
2. člen
Cena socialno varstvene storitve Pomoč družini na domu, zmanjšana za subvencijo občine v višini 10,67 EUR, znaša za uporabnika 7,23 EUR za efektivno uro.
3. člen
Centru za socialno delo Murska Sobota se bodo sredstva za izvajanje storitve pomoči družini na domu nakazovala mesečno, na podlagi posebej sklenjene pogodbe.
4. člen
Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati Sklep k določitvi cene storitve pomoč družini na domu in določitvi subvencioniranja cene storitve pomoč družini na domu za leto 2011 (Uradni list RS, št. 102/10).
5. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 900-0001/2011-2
Kuzma, dne 3. februarja 2011
Župan
Občine Kuzma
Jožef Škalič l.r.