Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2011 z dne 18. 2. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2011 z dne 18. 2. 2011

Kazalo

414. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena, stran 1058.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi, uradno prečiščeno besedilo (ZLS-UPB2, Uradni list RS, št. 94/07, 27/08 – odločba US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US), 21. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popravek, 92/05 – ZJC-B, 111/05 – odločba US, 93/05 – ZVMS, 120/06 – odločba US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1) in 16. člena Statuta Občine Kranjska Gora (Uradni list RS, št. 55/07, 122/08, 45/10) je Občinski svet Občine Kranjska Gora na 4. redni seji dne 9. 2. 2011 sprejel
S K L E P
o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
I.
Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena pridobijo naslednje nepremičnine, ki predstavljajo občinske ceste v Občini Kranjska Gora:
– parc. št. 870, 830/4, 830/3, 885/77, 885/76, 862/1, 854/3, 854/1, 850/1, 849/4, 849/3, 946/2, 849/1, 848/1, 847/1, 845, 842/2, 841/1, 840, 839/1, 828, 833, 885/15, 830/12, 871/2, 842/1, 853/7, 853/2, 871/3, 830/10, 830/8, 830/7, 830/6, 865/1, 865/2, 830/2, 830/9, 859/2, 860/5, 860/2, 853/5, 858/4, 853/19, 853/18, 853/17, 853/13, 853/8, 832, 848/2, 885/142, 885/146, 885/149, 831, 846/5, 830/19, 830/22, vse vpisane pri vl. št. 1465, k.o. Kranjska Gora,
– parc. št. 197/12, 403/1, obe vpisani pri vl. št. 12, k.o. Kranjska Gora,
– parc. št. 503/2, 501/2, obe vpisani pri vl. št. 124, k.o. Kranjska Gora,
– parc. št. 275/6, vpisana pri vl. št. 157, k.o. Kranjska Gora,
– parc. št. 184/3, 397/8, 438/5, 459/4, 464, 401/17, 912, 913, 885/9, 803/50, 885/152, 462/3, vse vpisane pri vl. št. 432, k.o. Kranjska Gora,
– parc. št. 485/8, vpisana pri vl. št. 441, k.o. Kranjska Gora,
– parc. št. 891/7, 891/8, 891/10, 891/18, vse vpisane pri vl. št. 871, k.o. Kranjska Gora,
– parc. št. 262/1, 277/3, obe vpisani pri vl. št. 1300, k.o. Kranjska Gora,
– parc. št. 808/135, 808/161, 808/190, 224/16, 55/3, 54/4, 54/6, 54/5, 55/4, vse vpisane pri vl. št. 1310, k.o. Kranjska Gora,
– parc. št. 183/3, vpisana pri vl. št. 1771, k.o. Kranjska Gora,
– parc. št. 353/8, 372/23, 372/64, 372/70, vse vpisane pri vl. št. 1781, k.o. Kranjska Gora.
II.
Nepremičnine iz I. točke tega sklepa se vpišejo v poseben zemljiškoknjižni vložek pri k.o. Kranjska Gora, pri katerem se zaznamuje grajeno javno dobro v lasti Občine Kranjska Gora.
III.
Ta sklep začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Po uveljavitvi sprejetega sklepa izda Občinska uprava Občine Kranjska Gora po uradni dolžnosti ugotovitveno odločbo o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičninah iz tega sklepa, ki jo po pravnomočnosti pošlje Okrajnemu sodišču na Jesenicah.
Št. 478/75-3/2010-EK
Kranjska Gora, dne 10. februarja 2011
Župan
Občine Kranjska Gora
Jure Žerjav l.r.