Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2011 z dne 18. 2. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2011 z dne 18. 2. 2011

Kazalo

412. Sklep o imenovanju podžupanov, stran 1056.

Na podlagi 41. člena Statuta Občine Kobarid (Uradni list RS, št. 51/09, 38/10), in 33.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07, uradno prečiščeno besedilo, 76/08 in 79/10) je županja Občine Kobarid dne 1. 2. 2011 sprejela
S K L E P
o imenovanju podžupanov
1. člen
Za podžupana Občine Kobarid se imenujeta:
1. Darko Smrekar, roj. 21. 8. 1961, stanujoč Smast 30, 5222 Kobarid in
2. Danica Hrast, roj. 19. 4. 1951, stanujoča Podbela 19, 5223 Breginj.
2. člen
Podžupana bosta svojo funkcijo opravljala nepoklicno.
3. člen
Podžupana pomagata županji pri njenem delu ter opravljata posamezne naloge iz pristojnosti županje, za katere ju županja pooblasti.
4. člen
V primeru odsotnosti ali zadržanosti županje jo nadomešča tisti podžupan, ki ga določi županja, kolikor tega ne stori pa starejši izmed podžupanov. V času nadomeščanja opravlja podžupan tekoče naloge iz prisojnosti županje in tiste naloge, za katere ga županja pooblasti.
5. člen
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema, objavi pa se v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani Občine Kobarid.
Št. 024-1/2011
Kobarid, dne 1. februarja 2011
Županja
Občine Kobarid
Darja Hauptman l.r.