Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2011 z dne 18. 2. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2011 z dne 18. 2. 2011

Kazalo

409. Sklep o določitvi vrednosti točke za obračun občinskih taks za leto 2011 v Občini Kamnik, stran 1052.

Na podlagi 9. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 101/07, 57/08), 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 14/10 Odl. US: U-I-267/09-19, 51/10, 84/10 Odl. US: U-I-176/08-10), 32. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 101/08, 45/10) in 5. člena Odloka o občinskih taksah v Občini Kamnik (Uradni list RS, št. 34/09) je župan Občine Kamnik dne 31. 1. 2011 sprejel
S K L E P
o določitvi vrednosti točke za obračun občinskih taks za leto 2011 v Občini Kamnik
I.
Vrednost točke za obračun občinskih taks za leto 2011 znaša 0,057 €.
II.
Višina vrednosti točke za obračun občinskih taks za leto 2011 je bila določena na podlagi povprečne letne stopnje inflacije za preteklo leto, ki ga je objavil Statistični urad Republike Slovenije.
III.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 354-0015/2011-6/2
Kamnik, dne 31. januarja 2011
Župan
Občine Kamnik
Marjan Šarec l.r.