Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2011 z dne 18. 2. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2011 z dne 18. 2. 2011

Kazalo

402. Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Občinskega prostorskega načrta Občine Dobrna, stran 1044.

Na podlagi 50. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07 in 108/09) in 29. člena Statuta Občine Dobrna (Uradni list RS, št. 47/99, 15/01, 112/02, 136/04, 134/06) je župan Občine Dobrna sprejel
S K L E P
o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Občinskega prostorskega načrta Občine Dobrna
1. člen
Javno se razgrne dopolnjen osnutek Občinskega prostorskega načrta Občine Dobrna (v nadaljevanju: dopolnjen osnutek OPN), ki ga je izdelalo projektivno podjetje Urbanisti d.o.o., Aškerčeva 14, 3000 Celje.
2. člen
Dopolnjen osnutek OPN bo javno razgrnjen v prostorih Občine Dobrna, Dobrna 19, 3204 Dobrna, ogled bo možen v času uradnih ur.
Javna razgrnitev bo trajala od vključno 25. 2. 2011 do vključno 28. 3. 2011.
3. člen
Javna obravnava dopolnjenega osnutka OPN bo potekala v sredo, dne 16. 3. 2011, v prostorih Kulturnega doma na Dobrni, Dobrna 1/a, 3204 Dobrna, s pričetkom ob 16.00 uri.
4. člen
Zainteresirane stranke lahko v času javne razgrnitve in obravnave na razgrnjen dopolnjen osnutek OPN podajo pripombe in predloge. Pripombe in predlogi se lahko, do konca javne razgrnitve, podajo kot zapis v knjigo pripomb, ki se nahaja na sedežu Občine Dobrna, Dobrna 19, 3204 Dobrna.
5. člen
Ta sklep začne veljati takoj in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, na spletni strani občine ter na krajevno običajen način.
Št. 35000-0016/2006-183(6)
Dobrna, dne 10. februarja 2011
Župan
Občine Dobrna
Martin Brecl l.r.