Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2011 z dne 18. 2. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2011 z dne 18. 2. 2011

Kazalo

401. Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v Občini Črnomelj, stran 1044.

Na podlagi šestega odstavka 29. člena Zakona o divjadi in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04, 120/06 – odl. US in 17/089 je Občinski svet Občine Črnomelj na 4. redni seji dne 27. 1. 2011 sprejel
O D L O K
o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v Občini Črnomelj
SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
Ta odlok določa porabo denarnih sredstev, ki jih je občina prejela na podlagi petega odstavka 29. člena Zakona o divjadi in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04, 120/06 – odl. US in 17/08).
NAMENSKA PORABA SREDSTEV
2. člen
Sredstva se namensko porabijo za izvajanje varstva in vlaganj v naravne vire v Občini Črnomelj kot so: čistilne akcije občine, čiščenje divjih odlagališč, ohranjanje in vzdrževanje gozdnih jas, grmišč, mokrišč in remiz za malo divjad, vzdrževanje gozdnega roba, izdelava in vzdrževanje kaluž, sadnja in vzdrževanje plodonosnega drevja in grmovja, postavitev in vzdrževanje gnezdilnic, solnic in prež, urejanja gozdnih učnih poti, ozaveščanja javnosti o pomenu ohranjanja narave.
3. člen
Sredstva iz tega odloka se upravičencem dodelijo v skladu z Zakonom o javnem naročanju oziroma na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje aktivnosti trajnostnega gospodarjenja z divjadjo v primeru, da se sredstva dodelijo društvom oziroma nevladnim organizacijam.
KONČNA DOLOČBA
4. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 341-4/2010
Črnomelj, dne 27. januarja 2011
Županja
Občine Črnomelj
Mojca Čemas Stjepanovič l.r.