Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2011 z dne 18. 2. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2011 z dne 18. 2. 2011

Kazalo

398. Odlok o spremembi Odloka o uporabi sredstev proračunske rezerve za leto 2011, stran 1041.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 Odl. US, 76/08, 79/09, 51/10), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08, 49/09, 38/10 – ZUKN) ter 33. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradno glasilo št. 7/99 in Uradni list RS, št. 2/02, 41/05, 92/05) je Občinski svet Občine Ajdovščina na 4. seji dne 3. 2. 2011 sprejel
O D L O K
o spremembi Odloka o uporabi sredstev proračunske rezerve za leto 2011
1. člen
2. člen Odloka o uporabi sredstev proračunske rezerve za leto 2011 (Uradni list RS, št. 108/10) se spremeni tako, da se glasi:
»Sredstva proračunske rezerve v višini 1.160.000,00 evrov se namenijo za financiranje izdatkov ukrepov odprave posledic po naravni nesreči na javni komunalni infrastrukturi ter za odpravo posledic in sanacijo plazov Stogovce, Stomaž ter Kovači.«.
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 4102-1/2008
Ajdovščina, dne 3. februarja 2011
Župan
Občine Ajdovščina
Marjan Poljšak l.r.