Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2011 z dne 18. 2. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2011 z dne 18. 2. 2011

Kazalo

393. Sklep o spremembi Sklepa o določitvi članarine Zdravniške zbornice Slovenije, stran 1035.

Na podlagi petega odstavka 74. člena Zakona o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP in 58/08) je po predhodnem soglasju ministra za zdravje skupščina Zdravniške zbornice Slovenije na 60. seji dne 24. 11. 2010 sprejela
S K L E P
o spremembi Sklepa o določitvi članarine Zdravniške zbornice Slovenije
I.
V Sklepu o določitvi članarine Zdravniške zbornice Slovenije (Uradni list RS, št. 4/07, 19/08 in 12/09) se V. točka spremeni tako, da se glasi:
»V.
Članarina polno upokojenih članov zbornice, ki ne opravljajo zdravniške službe, je 40 eurov letno.
Članarina polno upokojenih članov zbornice, ki opravljajo zdravniško službo na podlagi pogodb civilnega prava, in članarina članov zbornice, ki so visokošolski učitelji ali znanstveni delavci in ne opravljajo zdravniške službe, je 108,00 eurov letno.
Članarina članov zbornice, ki imajo pravico do delne starostne ali invalidske pokojnine, znaša 75% zneska članarine, ki bi jim bila odmerjena v skladu s prvim odstavkom prejšnje točke.
Status iz prvega odstavka te točke član zbornice dokazuje s potrdilom pristojnega organa, pri čemer se o neopravljanju zdravniške službe izreče s pisno izjavo.
Status iz drugega in tretjega odstavka te točke član zbornice dokazuje s potrdilom pristojnega organa.«
II.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od odmere članarine za leto 2011.
Št. 0070-2/2011
Ljubljana, dne 24. januarja 2011
EVA 2010-2711-0070
Uršula Salobir Gajšek, dr. med., l.r.
Predsednica
skupščine Zdravniške zbornice Slovenije

AAA Zlata odličnost