Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2011 z dne 18. 2. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2011 z dne 18. 2. 2011

Kazalo

387. Odločba o enakovrednosti razmnoževalnega in sadilnega materiala zelenjadnic, razen semena, pridelanega v Republiki Bosni in Hercegovini, stran 1026.

Republika Slovenija, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Fitosanitarna uprava Republike Slovenije, izdaja na zahtevo podjetja ZELENI HIT, podjetje za oskrbo, pridelavo, prodajo in svetovanje v kmetijstvu, d.o.o., Savlje 90a, 1000 Ljubljana, ki ga zastopa direktor Aleš Avšič, na podlagi četrtega odstavka 30. člena Zakona o semenskem materialu kmetijskih rastlin (Uradni list RS, št. 25/05 – uradno prečiščeno besedilo in 41/09), naslednjo
O D L O Č B O
o enakovrednosti razmnoževalnega in sadilnega materiala zelenjadnic, razen semena, pridelanega v Republiki Bosni in Hercegovini
1. Za enakovrednega razmnoževalnemu in sadilnemu materialu zelenjadnic, razen semena, pridelanemu v Republiki Sloveniji v skladu z ZSMKR in Pravilnikom o trženju razmnoževalnega in sadilnega materiala zelenjadnic, razen semena (Uradni list RS, št. 61/05 in 66/07; v nadaljnjem besedilu: pravilnik), se šteje razmnoževalni in sadilni material zelenjadnic, razen semena, ki:
– je bil pridelan v Republiki Bosni in Hercegovini v skladu s predpisi Republike Bosne in Hercegovine, ki urejajo pridelavo in trženje semena in sadilnega materiala kmetijskih rastlin,
– pripada sorti, za katero so v skladu z Zakonom o semenskem materialu kmetijskih rastlin (Uradni list RS, št. 25/05 – uradno prečiščeno besedilo in 41/09; v nadaljnjem besedilu: ZSMKR) izpolnjeni pogoji za trženje v Republiki Sloveniji,
– ga pri uvozu v Republiko Slovenijo spremljajo naslednja dokazila in izjave:
1. Uvjerenje o priznavanju presadnica povrća (potrdilo o potrditvi sadik zelenjadnic), ki ga izda Federalni agromediteranski zavod Mostar;
2. Zapisnik o obaveznom zdravstvenom pregledu usjeva i objekata za proizvodnju sjemena i sadnog materiala poljoprivrednog i šumskog bilja (zapisnik o obveznem zdravstvenem pregledu posevkov in objektov za pridelavo semena in sadilnega materiala kmetijskih in gozdnih rastlin);
3. izjava, da razmnoževalni in sadilni material zelenjadnic, razen semena, izpolnjuje pogoje, predpisane z Direktivo Komisije 93/61/EGS z dne 2. julija 1993 o določitvi načrta skupaj s pogoji, ki jih mora izpolnjevati razmnoževalni in sadilni material zelenjadnic, razen semena, v skladu z Direktivo Sveta 92/33/EGS.
2. Priznanje enakovrednosti iz prejšnje točke te odločbe velja za razmnoževalni in sadilni material zelenjadnic, ki pripadajo rodovom ali vrstam iz Priloge 1 pravilnika.
3. Ta odločba velja do 31. 12. 2012.
Št. 3431-28/2010/2
Ljubljana, dne 10. septembra 2010
EVA 2010-2311-0206
Po pooblastilu ministra
Matjaž Kočar l.r.
Direktor