Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2011 z dne 28. 1. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2011 z dne 28. 1. 2011

Kazalo

200. Sklep o določitvi denarnega nadomestila za nastanitev v skladu z Zakonom o dopolnitvah Zakona o začasnem zatočišču, stran 593.

Na podlagi drugega odstavka 4. člena Zakona o dopolnitvah Zakona o začasnem zatočišču (Uradni list RS, št. 67/02) in v zvezi s 60. členom Zakona o začasni zaščiti razseljenih oseb (Uradni list RS, št. 65/05) je Vlada Republike Slovenije sprejela
S K L E P
o določitvi denarnega nadomestila za nastanitev v skladu z Zakonom o dopolnitvah Zakona o začasnem zatočišču
I.
Osebam, ki so pridobile dovoljenje za stalno prebivanje v Republiki Sloveniji po Zakonu o dopolnitvah Zakona o začasnem zatočišču (Uradni list RS, št. 67/02) in ki prebivajo v nastanitvenih centrih Ministrstva za notranje zadeve, ki se v celoti ali deloma zapirajo, ali se sicer odločijo za zasebno nastanitev, se dodeli nadomestilo za nastanitev.
II.
Denarno nadomestilo za nastanitev se dodeli le tistim osebam, ki imajo zaradi posebej utemeljenih razlogov pravico do nadaljnjega prebivanja v nastanitvenih centrih Ministrstva za notranje zadeve.
III.
Denarno nadomestilo za nastanitev se izplačuje za obdobje največ devetih mesecev in pripada osebam iz prejšnje točke od prvega dne naslednjega meseca po podaji izjave o izselitvi iz nastanitvenega centra oziroma od prvega dne naslednjega meseca po zaprtju nastanitvenega centra. Nadomestilo se izplačuje vnaprej za tri mesece.
Če oseba iz prejšnje točke poda izjavo o izselitvi iz nastanitvenega centra oziroma se nastanitveni center zapre do vključno 15. dne v mesecu, ji pripada denarno nadomestilo za nastanitev od prvega dne tega meseca.
Oseba iz prejšnje točke mora izjavi o izselitvi iz nastanitvenega centra predložiti najemno pogodbo ali pisno soglasje lastnika oziroma lastnikov stanovanja oziroma upravljavca nastanitvenega objekta o prijavi stalnega prebivališča.
IV.
Višina denarnega nadomestila za nastanitev je odvisna od števila družinskih članov. Denarno nadomestilo za nastanitev za eno osebo se določi v mesečni višini 102,78 eura, za družino z dvema članoma v mesečni višini 148,61 eura, za družino s tremi člani v mesečni višini 188,18 eura, za družino s štirimi člani v mesečni višini 228,24 eura, za družino s petimi člani v mesečni višini 262,97 eura, za družino s šestimi člani v mesečni višini 297,24 eura in za družino s sedmimi ali več člani v mesečni višini 331,01 eura.
V.
Izplačilo denarnega nadomestila za nastanitev bremeni proračunsko postavko 6094 – oskrba migrantov Ministrstva za notranje zadeve.
VI.
Ta sklep velja za leto 2011.
VII.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 21400-1/2011
Ljubljana, dne 27. januarja 2011
EVA 2010-1711-0043
Vlada Republike Slovenije
Borut Pahor l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost