Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2011 z dne 28. 1. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2011 z dne 28. 1. 2011

Kazalo

195. Sklep o izdaji soglasja k sistemizaciji delovnih mest Vrtca Mokronožci, stran 586.

Na podlagi 8. člena Statuta Občine Mokronog - Trebelno – UPB (Uradni list RS, št. 66/10) ter Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 94/10 in 62/10 – ZUPJS), Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB, 118/06 – ZUOPP-A, 36/08, 58/09, 64/09 – popr. in 65/09 – popr.) ter Pravilnika o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje (Uradni list RS, št. 75/05, 82/05, 76/08, 77/09, 79/09 – popr., 102/09 in 105/10) je Občinski svet Občine Mokronog - Trebelno na 4. redni seji dne 19. 1. 2011 sprejel
S K L E P
o izdaji soglasja k sistemizaciji delovnih mest Vrtca Mokronožci
1. člen
Občina Mokronog - Trebelno, ustanoviteljica javnega zavoda Osnovna šola Mokronog, Vrtec Mokronožci, soglaša, da se od 1. 9. 2010 dalje delo v Vrtcu Mokronožci, organizira tako, da so oblikovani naslednji oddelki:
+---------------------+-----------------------------+-----------+
|   Starostna   |      Normativ     | Število |
|    skupina    |    max. št. otrok    | oddelkov |
|           | na oddelek oziroma uporaba |      |
|           |  fleksibilnega normativa  |      |
+---------------------+-----------------------------+-----------+
|I. Starostno obdobje |     12+2 (x2)     |   2   |
+---------------------+-----------------------------+-----------+
|Starostno kombinirani|       17+2      |   1   |
|oddelek       |               |      |
+---------------------+-----------------------------+-----------+
|II. starostno obdobje|       22+2      |   1   |
|homogena skupina   |               |      |
|II. starostno obdobje|       19+2      |   1   |
|heterogena skupina  |               |      |
+---------------------+-----------------------------+-----------+
|SKUPAJ        |       92       |   5   |
+---------------------+-----------------------------+-----------+
2. člen
Občina Mokronog - Trebelno, ustanoviteljica javnega zavoda Osnovna šola Mokronog, Vrtec Mokronožci, daje javnemu zavodu SOGLASJE K SISTEMIZACIJI DELOVNIH MEST:
+-----------------------------------+------------+--------------+
|    Naziv delovnega mesta    | Normativ |  Število  |
|                  |      |delovnih mest |
+-----------------------------------+------------+--------------+
|I. Pomočnik ravnatelja       |  1/1   |   1,00   |
+-----------------------------------+------------+--------------+
|II. Vzgojitelj           | 1/1 odd. |   5,07   |
+-----------------------------------+------------+--------------+
|Pomočnik vzgojitelja        | 1/1 odd. |   5,56   |
+-----------------------------------+------------+--------------+
|Svetovalni delavec         | 1/30 odd. |   0,17   |
+-----------------------------------+------------+--------------+
|Organizator zdravstveno-      | 1/60 odd. |   0,08   |
|higienskega režima         |      |       |
+-----------------------------------+------------+--------------+
|Organizator prehrane        | 1/60 odd. |   0,08   |
+-----------------------------------+------------+--------------+
|Defektolog             |  3 ure  |   0,12   |
|                  | tedensko |       |
+-----------------------------------+------------+--------------+
|Spremljevalec gibalno oviranim   | 1/1 otroka |   1,00   |
|otrokom              |      |       |
+-----------------------------------+------------+--------------+
|III. Računovodja          | 1/15 odd. |   0,33   |
+-----------------------------------+------------+--------------+
|Poslovni sekretar         | 1/15 odd. |   0,33   |
+-----------------------------------+------------+--------------+
|Delavci v kuhinji         | poseben  |   2,04   |
|                  | izračun** |       |
+-----------------------------------+------------+--------------+
|Čistilka              | 1/600 m2 |   1,23   |
+-----------------------------------+------------+--------------+
|Perica               |1/150 otrok |   0,40   |
|                  | (do 2 let) |       |
|                  |1/250 otrok |       |
|                  | (2-6 let) |       |
+-----------------------------------+------------+--------------+
|Hišnik               | 1/18 odd. |   0,28   |
+-----------------------------------+------------+--------------+
|SKUPAJ               |      |  17,69   |
+-----------------------------------+------------+--------------+
3. člen
Župana Občine Mokronog - Trebelno se pooblašča, da v primeru potrebe po spremembi vrste oddelka, zaradi starostne strukture vpisanih otrok, ki ne vpliva na število zaposlenih, izda soglasje za spremembo vrste oddelka.
4. člen
Župana Občine Mokronog - Trebelno se pooblašča, da v primeru potrebe po objavi prostega delovnega mesta med šolskim letom 2010/2011, izda soglasje k zaposlitvi.
5. člen
Ta sklep začne veljati od dneva potrditve na občinskem svetu, uporablja pa se od 1. septembra 2010 dalje.
Št. 100-0002/2010
Mokronog, dne 19. januarja 2011
Župan
Občine Mokronog - Trebelno
Anton Maver l.r.

AAA Zlata odličnost