Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2011 z dne 28. 1. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2011 z dne 28. 1. 2011

Kazalo

191. Pravilnik o razdelitvi sredstev posebnega podračuna Občine Kostanjevica na Krki za odpravo posledic poplav od 19. do 23. 9. 2010, stran 579.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi – ZLS-UPB2 (Uradni list RS, št. 94/07) in 6. ter 16. člena Statuta Občine Kostanjevica na Krki (Uradni list RS, št. 19/07 in 40/07 – popr.), je Občinski svet Občine Kostanjevica na Krki na 1. dopisni seji dne 24. 1. 2011 sprejel
P R A V I L N I K
o razdelitvi sredstev posebnega podračuna Občine Kostanjevica na Krki za odpravo posledic poplav od 19. do 23. 9. 2010
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določajo način, pogoji in merila za razdelitev sredstev posebnega podračuna Občine Kostanjevica na Krki za odpravo posledic poplav od 19. do 23. 9. 2010, št. 01397-6000000117.
Sredstva na posebnem podračunu, ki so predmet delitve, se razdelijo po stanju podračuna na dan delitve, vključno z obrestmi za stanje na podračunu.
Sredstva se razdelijo po sprejemu Odloka o proračunu Občine Kostanjevica na Krki za leto 2011 iz podprograma št. 2302 9002 – posebni programi pomoči v primerih nesreč in proračunske postavke št. 7060 0000 – pomoč občanom za poplave.
II. NAČIN RAZDELITVE
2. člen
Sredstva na posebnem podračunu se razdelijo vsem upravičencem v enakem znesku (višina sredstev na podračunu v sorazmerju s številom upravičencev), pri čemer se škoda na objektih upošteva izključno za bivalne stanovanjske objekte.
III. POGOJI ZA RAZDELITEV
3. člen
Upravičenci do razdelitve sredstev so fizične osebe (lastniki in najemniki), ki imajo na naslovu poškodovanega bivalnega stanovanjskega objekta prijavljeno stalno prebivališče in ki so občinski komisiji za oceno škode na objektih oddale vloge za popis škode na objektih.
Lastnikom poškodovanih stanovanjskih objektov, ki na tem naslovu nimajo stalnega prebivališča, se prizna zgolj pavšalna odškodnina v znesku 200,00 EUR.
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
4. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 844-1/2010
Kostanjevica na Krki, dne 24. januarja 2011
Župan
Občine Kostanjevica na Krki
Mojmir Pustoslemšek l.r.

AAA Zlata odličnost