Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2011 z dne 28. 1. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2011 z dne 28. 1. 2011

Kazalo

182. Sklep o imenovanju podžupana Občine Bloke, stran 564.

Na podlagi 33.a člena Zakona o lokalni samoupravi – uradno prečiščeno besedilo (ZLS-UPB 2, Uradni list RS, št. 94/07) je župan Občine Bloke dne 20. 1. 2011 sprejel
S K L E P
o imenovanju podžupana Občine Bloke
I.
Za podžupana Občine Bloke se imenuje član Občinskega sveta Občine Bloke Emil Zabukovec, roj. 16. 5. 1964, stanujoč Nova vas 11, 1385 Nova vas.
II.
Podžupan bo svojo funkcijo opravljal nepoklicno.
III.
Podžupan pomaga županu pri njegovem delu ter opravlja posamezne naloge iz pristojnosti župana, za katere ga župan pooblasti.
IV.
Podžupan bo v primeru predčasnega prenehanja mandata župana opravljal funkcijo župana, v času od sprejema sklepa o predčasnem prenehanju mandata in razpisa nadomestnih volitev do izvolitve novega župana.
V.
Podžupan nadomešča župana v primeru njegove odsotnosti ali zadržanosti. V času nadomeščanja opravlja podžupan tekoče naloge iz pristojnosti župana in tiste naloge, za katere ga župan pooblasti.
VI.
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi, uporablja pa se od 1. 2. 2011 dalje.
Št. 032-0002/2011
Nova vas, dne 20. januarja 2011
Župan
Občine Bloke
Jože Doles l.r.

AAA Zlata odličnost