Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2011 z dne 28. 1. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2011 z dne 28. 1. 2011

Kazalo

177. Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Mestne občine Novo mesto, stran 554.

Na podlagi drugega odstavka 32. Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 26/05, uradno prečiščeno besedilo in 118/06) v zvezi z 10. členom Akta o določitvi metodologije za določitev omrežnine in kriterijev za ugotavljanje upravičenih stroškov za distribucijsko omrežje zemeljskega plina (Uradni list RS, št. 87/05 in 102/05) in tretjim odstavkom 10. člena Akta o določitvi metodologije za obračunavanje omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina (Uradni list RS, št. 87/05 in 102/05) ter soglasja Javne agencije Republike Slovenije za energijo št. 22-29/2010-5/ZP-13, z dne 11. 1. 2011, družba Istrabenz plini, plini in plinske tehnologije d.o.o., Sermin 8a, 6000 Koper, kot izvajalec gospodarske javne službe dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina na geografskem območju Mestne občine Novo mesto, izdaja
A K T
o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Mestne občine Novo mesto
1. člen
(1) S tem aktom se določa osnovna cena za distribucijo in omrežnino za uporabo distribucijskega omrežja zemeljskega plina, ki je sestavljena iz cene za distribucijo zemeljskega plina glede na odjemno skupino in cene za izvajanje meritev.
(2) Ta akt se uporablja za geografsko območje Mestne občine Novo mesto, na katerem izvaja dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina družba Istrabenz plini, Plini in plinske tehnologije d.o.o., Sermin 8a, 6000 Koper.
2. člen
Osnovna cena za distribucijo znaša: 0,1698 EUR/m3.
3. člen
Cena za distribucijo zemeljskega plina glede na odjemno skupino na mesec znaša:
Tabela 1
+------+-----------+-------------------------------------+----------+
|   | Odjemna |      Fiksni del        |Variabilni|
|   | skupina |                   |  del  |
+------+-----------+-----------+--------+----------------+----------+
|C(DKi)| Zakupljena|  Pavšal | Cena |  Cena    |  Cena  |
|   |zmogljivost|(EUR/mesec)| moči |zmogljivosti  | porabe |
|   | (Sm3/leto)|      |(EUR/kW)|  ((EUR/    | (EUR/Sm3)|
|   |      |      |    |(Sm3/dan))/leto)|     |
+------+-----------+-----------+--------+----------------+----------+
|C(DK1)|  0-200  |  1,1000 |    |        | 0,1682 |
+------+-----------+-----------+--------+----------------+----------+
|C(DK2)| 201-500 |  3,7000 |    |        | 0,1478 |
+------+-----------+-----------+--------+----------------+----------+
|C(DK3)| 501-1.500 |  3,7000 |    |        | 0,1478 |
+------+-----------+-----------+--------+----------------+----------+
|C(DK4)|1.501-2.500|  3,7000 |    |        | 0,1478 |
+------+-----------+-----------+--------+----------------+----------+
|C(DK5)|2.501-4.500|  3,7000 |    |        | 0,1478 |
+------+-----------+-----------+--------+----------------+----------+
|C(DK6)|  4.501- |  0,0000 | 0,3450 |        | 0,1035 |
|   |  10.000 |      |    |        |     |
+------+-----------+-----------+--------+----------------+----------+
|C(DK7)| 10.001- |  0,0000 | 0,3450 |        | 0,1035 |
|   |  30.000 |      |    |        |     |
+------+-----------+-----------+--------+----------------+----------+
|C(DK8)| 30.001- |  0,0000 | 0,3450 |        | 0,1035 |
|   |  70.000 |      |    |        |     |
+------+-----------+-----------+--------+----------------+----------+
|C(DK9)| 70.001- |  0,0000 | 0,3450 |  0,0000    | 0,1035 |
|   | 100.000 |      |    |        |     |
+------+-----------+-----------+--------+----------------+----------+
|  C | 100.001- |      |    |  0,4450    | 0,1035 |
|(DK10)| 200.000 |      |    |        |     |
+------+-----------+-----------+--------+----------------+----------+
|  C | 200.001- |      |    |  0,4450    | 0,0850 |
|(DK11)| 600.000 |      |    |        |     |
+------+-----------+-----------+--------+----------------+----------+
|  C | 600.001- |      |    |  0,4450    | 0,0850 |
|(DK12)| 1.000.000 |      |    |        |     |
+------+-----------+-----------+--------+----------------+----------+
|  C | 1.000.001-|      |    |  0,4450    | 0,0584 |
|(DK13)| 5.000.000 |      |    |        |     |
+------+-----------+-----------+--------+----------------+----------+
|  C | 5.000.000-|      |    |  0,4450    | 0,0292 |
|(DK14)| 15.000.000|      |    |        |     |
+------+-----------+-----------+--------+----------------+----------+
|  C |  Nad  |      |    |  0,4450    | 0,0292 |
|(DK15)| 15.000.000|      |    |        |     |
+------+-----------+-----------+--------+----------------+----------+
4. člen
(1) Osnovna cena za izvajanje meritev, kadar je sistemski operater distribucijskega omrežja zemeljskega plina lastnik merilnih naprav (V(L)), znaša 2,3480 EUR/mesec.
(2) Osnovna cena za izvajanje meritev, kadar sistemski operater distribucijskega omrežja zemeljskega plina ni lastnik merilnih naprav ter jih ne vzdržuje in ne umerja (V(N)), znaša 0,7360 EUR/mesec.
(3) Osnovna cena za izvajanje meritev, kadar sistemski operater distribucijskega omrežja zemeljskega plina ni lastnik merilnih naprav ter jih vzdržuje in umerja (V(U)), znaša 1,4720 EUR/mesec.
5. člen
Cena za prekoračitev distribucijske zmogljivosti (C(DKi`)) se izračuna na podlagi letne cene zmogljivosti.
6. člen
Cene v tem aktu ne vsebujejo davka na dodano vrednost.
7. člen
Z dnem uveljavitve tega akta preneha veljati Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Mestne občine Novo mesto, objavljen v Uradnem listu RS, št. 64/08.
8. člen
Ta akt začne veljati 1. februarja 2011.
Št. 03/2011-ZPNM
Koper, dne 31. decembra 2010
EVA 2011-2111-0026
Istrabenz plini d.o.o.
Predsednik uprave
Zorko A. Cerkvenik l.r.

AAA Zlata odličnost