Uradni list

Številka 5
Uradni list RS, št. 5/2011 z dne 24. 1. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 5/2011 z dne 24. 1. 2011

Kazalo

154. Sklep o ceni storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja – čiščenje in odvajanje komunalnih in padavinskih odpadnih voda, stran 521.

Na podlagi 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 41/04, 20/06 in 70/08), 59. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93 in 30/98), 13., 14., 15. in 16. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 63/09), Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Bloke (Uradni list RS, št. 76/00) in Statuta Občine Bloke (Uradni list RS, št. 65/07, 54/10) je Občinski svet Občine Bloke na 3. redni seji dne 6. 1. 2011 sprejel
S K L E P
o ceni storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja – čiščenje in odvajanje komunalnih in padavinskih odpadnih voda
1. člen
S tem sklepom se določa elemente cene čiščenje in odvajanje komunalnih in padavinskih odpadnih voda, kot jih določa Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 63/09) in so v pristojnosti občine.
2. člen
Cena odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode znaša 0,209 €/m3.
Cena čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode znaša 0,1123 €/m3.
3. člen
Cena omrežnine za odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode za vodomer DN 13 znaša 3,5531 €/mesec.
Cena omrežnine za čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode za vodomer DN 13 znaša 3,1612 €/mesec.
Za ostale vodmere se omrežnina izračuna skladno s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 63/09).
4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 3. 2011 dalje.
Št. 354-0068/2010
Nova vas, dne 6. januarja 2011
Župan
Občine Bloke
Jože Doles l.r.

AAA Zlata odličnost