Uradni list

Številka 5
Uradni list RS, št. 5/2011 z dne 24. 1. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 5/2011 z dne 24. 1. 2011

Kazalo

152. Pravilnik o izdaji diplom in potrdil o izobraževanju šole za risanje in slikanje, stran 504.

Na podlagi 32.a člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 119/06 – uradno prečiščeno besedilo) je senat Šole za risanje in slikanje v Ljubljani dne 1. 6. 2009 sprejel
P R A V I L N I K
o izdaji diplom in potrdil o izobraževanju šole za risanje in slikanje
1. člen
Šola za risanje in slikanje (v nadaljnjem besedilu: VŠRS) izdaja naslednje javnoveljavne listine: diplome, dvojnike diplom, priloge k diplomi in potrdila o opravljenih študijskih obveznostih.
VŠRS izdaja tudi potrdila o drugih oblikah neformalnega izobraževanja, ki niso javna listina.
2. člen
VŠRS podeljuje diplome po zaključenem 1. stopenjskem študijskem programu.
Diplomska listina je formata A4. Je rdeče in bele barve z vzorcem na desnem robu in v desnem zgornjem kotu.
Študenti, ki so diplomirali od ustanovitve zavoda do zaključka št. leta 2008–2009, prejmejo diplomsko listino, kjer so od zgoraj navzdol navedeni sledeči podatki: napis Republika Slovenija in slovenski grb, ime visokošolskega zavoda, znak visokošolskega zavoda, napis »diploma«, ime in priimek diplomiranca, datum in kraj rojstva diplomiranca, številka diplome, kraj in datum izdaje diplome; ime, priimek in lastnoročen podpis dekana, pečat visokošolskega zavoda. Napisi so v slovenskem in angleškem jeziku.
Študenti, ki so diplomirali v št. letu 2009–2010 ali kasneje, prejmejo diplomsko listino, kjer so od zgoraj navzdol navedeni sledeči podatki: napis Republika Slovenija in slovenski grb, ime visokošolskega zavoda, znak visokošolskega zavoda, napis »diploma«, stopnja in ime akreditiranega programa, ime in priimek diplomiranca, pridobljen strokovni naslov, datum in kraj rojstva diplomiranca, številka diplome, kraj in datum izdaje diplome; ime, priimek in lastnoročen podpis dekana, pečat visokošolskega zavoda. Napisi so v slovenskem in angleškem jeziku.
Sestavni del diplome je Priloga k diplomi, ki se izdaja v slovenskem in angleškem jeziku in je oblikovana v skladu s predpisi Ministrstva za visoko šolstvo RS.
3. člen
VŠRS izda dvojnik diplome diplomantu, ki je ustrezno preklical izgubljeno, uničeno ali odtujeno diplomo, če je iz evidence VŠRS razvidno, da mu je bil po končanih študijskih obveznostih izdan izvirnik diplome. Dvojnik diplome se izda na papirju, ki se v danem trenutku uporablja za izdajo diplom na VŠRS, s tem, da je v levem gornjem kotu napisano, da gre za dvojnik.
Na hrbtni strani dvojnika diplome dekan podpiše klavzulo o skladnosti podatkov dvojnika diplome s podatki evidence, na temelju katere se dvojnik diplome izdaja. Na hrbtni strani dvojnika diplome se odtisne pečat Šole za risanje in slikanje.
V evidenco o izdanih diplomah se vpiše podatek o izdanem dvojniku diplome, skupaj s podatki o preklicu izvirnika.
4. člen
Potrdila o opravljenih študijskih obveznostih vsebujejo ime visokošolskega zavoda, ime in priimek študenta, njegov rojstni datum in kraj, vpisno številko, vrsto študija, stopnjo študija, trajanje študija izraženo v semestrih in kreditnimi točkami, navedbo obveznosti, ki jih je študent opravil, pečat, ime dekana, podpis dekana ali druge pooblaščene osebe.
Potrdila o zaključenih oblikah neformalnega izobraževanja, ki niso javna listina, vsebujejo ime in priimek kandidata, datum in kraj njegovega rojstva, podatke o vsebini, trajanju in izvajalcih izobraževanja, lahko pa tudi podatke o pridobljenih znanjih in kreditnih točkah, če je program ovrednoten s kreditnimi točkami. Podpiše ga dekan ali druga pooblaščena oseba.
5. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 1. junija 2009
Mladen Jernejec l.r.
Dekan

AAA Zlata odličnost