Uradni list

Številka 5
Uradni list RS, št. 5/2011 z dne 24. 1. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 5/2011 z dne 24. 1. 2011

Kazalo

146. Odredba o sprejemu izobraževalnih programov nižjega poklicnega izobraževanja Preoblikovalec tekstilij in srednjega strokovnega izobraževanja Tehnik mehatronike, stran 493.

Na podlagi 15. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr. in 65/09 – popr.) minister za šolstvo in šport izdaja
O D R E D B O
o sprejemu izobraževalnih programov nižjega poklicnega izobraževanja Preoblikovalec tekstilij in srednjega strokovnega izobraževanja Tehnik mehatronike
1. člen
(1) Na predlog Strokovnega sveta Republike Slovenije za poklicno in strokovno izobraževanje, sprejetem na 127. seji dne 21. 12. 2010, minister za šolstvo in šport sprejme izobraževalni program nižjega poklicnega izobraževanja:
– Preoblikovalec tekstilij za pridobitev naziva nižje poklicne izobrazbe preoblikovalec/preoblikovalka tekstilij.
(2) Na predlog Strokovnega sveta Republike Slovenije za poklicno in strokovno izobraževanje, sprejetem na 127. seji dne 21. 12. 2010, minister za šolstvo in šport sprejme izobraževalni program srednjega strokovnega izobraževanja:
– Tehnik mehatronike za pridobitev naziva srednje strokovne izobrazbe tehnik mehatronike/tehnica mehatronike.
2. člen
(1) Izobraževalna programa iz 1. člena Ministrstvo za šolstvo in šport objavi na svoji spletni strani.
(2) Izobraževalna programa iz prejšnjega odstavka bosta s šolskim letom 2011/2012 postopoma nadomeščala dosedanja izobraževalna programa, kot je razvidno iz spodnje preglednice:
+--------------+-----+-------------------+--------+-------------+--------------+
|Novi in    |Vrsta|Naziv       |KLASIUS-|Seja     |Dosedanji   |
|prenovljeni  |i. p.|strokovne     |SRV   |Strokovnega |izobraževalni |
|izobraževalni |   |izobrazbe     |    |sveta RS za |program    |
|program    |   |          |KLASIUS-|poklicno in |(objava    |
|(i. p.)    |   |          |P    |strokovno  |sprejema v  |
|       |   |          |    |izobraževanje|Ur. l. RS,  |
|       |   |          |    |(SSPSI), na |št.), ki bo  |
|       |   |          |    |kateri je bil|postopoma   |
|       |   |          |    |program   |nadomeščen  |
|       |   |          |    |sprejet   |       |
+--------------+-----+-------------------+--------+-------------+--------------+
|Preoblikovalec|NPI |preoblikovalec/  |KLASIUS-|127. seja,  |Pomočnik   |
|tekstilij   |   |preoblikovalka   |SRV   |SSPSI, dne  |konfekcionarja|
|       |   |tekstilij     |13001  |21. 12. 2010 |(69/98)    |
|       |   |          |    |       |       |
|       |   |          |KLASIUS-|       |       |
|       |   |          |P 5422 |       |       |
+--------------+-----+-------------------+--------+-------------+--------------+
|Tehnik    |SSI |tehnik       |KLASIUS-|127. seja,  |Tehnik    |
|mehatronike  |   |mehatronike/tehnica|SRV   |SSPSI, dne  |mehatronike  |
|       |   |mehatronike    |15001  |21. 12. 2010 |(82/06)    |
|       |   |          |    |       |       |
|       |   |          |KLASIUS-|       |       |
|       |   |          |P 5200 |       |       |
+--------------+-----+-------------------+--------+-------------+--------------+
NPI – nižje poklicno izobraževanje, SSI – srednje strokovno izobraževanje.
3. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-5/2011
Ljubljana, dne 17. januarja 2011
EVA 2011-3311-0025
dr. Igor Lukšič l.r.
Minister
za šolstvo in šport

AAA Zlata odličnost