Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2011 z dne 21. 1. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2011 z dne 21. 1. 2011

Kazalo

136. Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o elektronskem poslovanju v postopkih zaradi insolventnosti, stran 481.

Na podlagi četrtega odstavka 98. člena, petega odstavka 123.a člena in četrtega odstavka 124. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 126/07, 40/09, 59/09, 52/10 in 106/10 – ORZFPPIPP21) izdaja minister za pravosodje
P R A V I L N I K
o dopolnitvi Pravilnika o elektronskem poslovanju v postopkih zaradi insolventnosti
1. člen
V Pravilniku o elektronskem poslovanju v postopkih zaradi insolventnosti (Uradni list RS, št. 97/10) se v prvem odstavku 7. člena na koncu stavka doda besedilo »za upravitelje in 1. maja 2011 za odvetnike in pravobranilce«.
2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-13/2011
Ljubljana, dne 20. januarja 2011
EVA 2011-2011-0016
Aleš Zalar l.r.
Minister
za pravosodje