Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2011 z dne 21. 1. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2011 z dne 21. 1. 2011

Kazalo

128. Odlok o spremembah Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Puconci, stran 407.

Na podlagi določil 21. in 61. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08 in 79/09), 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah /ZGJS/ (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 in 127/06) in 16. člena Statuta Občine Puconci (Uradni list RS, št. 66/07 – UPB1 in 18/10) je Občinski svet Občine Puconci na 3. seji dne 24. 12. 2010 sprejel
O D L O K
o spremembah Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Puconci
1. člen
V Odloku o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Puconci (Uradni list RS, št. 18/10) se črta peti odstavek 10. člena.
2. člen
V Odloku o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Puconci (Uradni list RS, št. 18/10) se črta peti odstavek 11. člena.
3. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati petnajsti dan po objavi.
Št. 007-0006/2010
Puconci, dne 23. decembra 2010
Župan
Občine Puconci
Ludvik Novak l.r.