Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2011 z dne 21. 1. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2011 z dne 21. 1. 2011

Kazalo

126. Poročilo o izidu predčasnih volitev članov sveta Krajevne skupnosti Bakovci na volitvah, dne 9. januarja 2011, stran 404.

Na podlagi 90. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLV-UPB3 in 45/08 – ZLV-H) je Občinska volilna komisija sestavila
P O R O Č I L O
o izidu predčasnih volitev članov sveta Krajevne skupnosti Bakovci na volitvah, dne 9. januarja 2011
Občinska volilna komisija Mestne občine Murska Sobota je na seji, dne 11. januarja 2011, na podlagi zapisnikov volilnih odborov o ugotovitvi izida glasovanja, ugotovila naslednji izid predčasnih volitev za člane sveta Krajevne skupnosti Bakovci na volitvah, dne 9. januarja 2011:
I. Na območju krajevne skupnosti Bakovci je bilo:
a) vpisanih v volilni imenik    1335 volivcev
b) s potrdilom ni glasoval nihče.
II. Oddanih je bilo 250 glasovnic, od tega je bilo 31 glasovnic neveljavnih.
III. Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. Klavdija LUKAČ               95
2. Jožef KUHAR                131
3. Nives CAJNKO                72
4. Silva PROSENJAK              115
5. Dominik KOVAČ               70
6. Silvo VOHAR                165
7. Franc CELEC                93.
IV. Na podlagi 11. in 41. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLV-UPB3 in 45/08 – ZLV-H) je Občinska volilna komisija ugotovila, da so bili v svet Krajevne skupnosti Bakovci izvoljeni naslednji kandidati:
1. Silvo VOHAR, roj. 23. 12. 1961, Bakovci, Ulica ob potoku 7
2. Jožef KUHAR, roj. 16. 12. 1957, Bakovci, Mladinska ulica 72
3. Silva PROSENJAK, roj. 11. 2. 1962, Bakovci, Ribiška ulica 26
4. Klavdija LUKAČ, roj. 1. 10. 1976, Bakovci, Ulica ob Muri 7
5. Franc CELEC, roj. 8. 2. 1955, Bakovci, Mali Bakovci 52
6. Nives CAJNKO, roj. 10. 5. 1980, Bakovci, Panonska ulica 6 b
7. Dominik KOVAČ, roj. 8. 10. 1981, Bakovci, Stara ulica 4.
Št. 041-0021/2010-24
Murska Sobota, dne 11. januarja 2011
Občinska volilna komisija
Mestne občine Murska Sobota
Predsednik
Bojan Žunič l.r.
 
Člani
Natalija Kerec l.r.
Metka Obal l.r.
Stanko Farkaš l.r.