Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2011 z dne 21. 1. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2011 z dne 21. 1. 2011

Kazalo

125. Sklep o indeksiranju obračunskih stroškov posameznih vrst komunalne opreme, preračunanih na enoto mere za obstoječo komunalno opremo na območju Mestne občine Murska Sobota za leto 2011, stran 404.

Na podlagi 31. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/07 – UPB in 49/10) in 6. člena Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč ter podlagah in merilih za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 37/08) je župan Mestne občine Murska Sobota sprejel
S K L E P
o indeksiranju obračunskih stroškov posameznih vrst komunalne opreme, preračunanih na enoto mere za obstoječo komunalno opremo na območju Mestne občine Murska Sobota za leto 2011
1. člen
Obračunski stroški posameznih vrst komunalne opreme na ustreznem obračunskem območju, preračunani na enoto mere, to je na m2 parcele (Cp((i))) in na m2 neto tlorisne površine objekta (Ct((i))), navedeni v 5. členu odloka, se indeksirajo v skladu z 2. točko 6. člena odloka in za leto 2011 znašajo:
+-------------------------+-----------------------------------+
|Vrsta komunalne opreme  | Obračunski stroški na enoto (€)  |
|             +-----------------+-----------------+
|             | parcele Cp((i)) |  NTP Ct((i))  |
|             |         |         |
+-------------------------+-----------------+-----------------+
|Občinske ceste      |   9,0412   |   18,4351   |
+-------------------------+-----------------+-----------------+
|Vodovodno omrežje    |   3,5328   |   4,3828   |
+-------------------------+-----------------+-----------------+
|Kanalizacijsko omrežje  |   3,1893   |   6,4856   |
+-------------------------+-----------------+-----------------+
|Javna razsvetljava    |   0,2960   |   0,6036   |
+-------------------------+-----------------+-----------------+
2. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 354-0004/2011-1(183)
Murska Sobota, dne 10. januarja 2011
Župan
Mestne občine Murska Sobota
Anton Štihec l.r.