Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2011 z dne 21. 1. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2011 z dne 21. 1. 2011

Kazalo

123. Sklep o cenah oskrbe s pitno vodo na območju Občine Loški Potok, stran 402.

Na podlagi Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Loški Potok (Uradni list RS, št. 86/10) je Občinski svet Občine Loški Potok na 19. redni seji dne 30. 9. 2010 sprejel
S K L E P
o cenah oskrbe s pitno vodo na območju Občine Loški Potok
1. člen
S tem sklepom se določijo cene elementov obračuna storitve oskrbe s pitno vodo iz sistemov, ki jih upravlja javno podjetje Hydrovod d. o. o. (v nadaljevanju: izvajalec javne službe), porabnikom na področju Občine Loški Potok.
2. člen
Cene, določene s tem sklepom, veljajo za porabnike na območju Občine Loški Potok, ki so ali bodo priključeni na sisteme v upravljanju izvajalca javne službe.
3. člen
Vodarina, ki pokriva stroške izvajanja javne službe in je za vse vrste porabnikov enaka, znaša:
+----------------------------------+---------------------------+
|      Vrsta porabe      |  Cena brez DDV EUR/m3  |
+----------------------------------+---------------------------+
|     normirana poraba     |     0,8113      |
+----------------------------------+---------------------------+
|    prekomerna poraba     |     1,2170      |
+----------------------------------+---------------------------+
4. člen
Omrežnina, ki pokriva stroške javne infrastrukture, za vodomer DN 13 oziroma DN 15 znaša 1,9825 €/mesec. Za ostale vodomere se omrežnina izračuna skladno z določili Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja in znaša:
+-----------+---------+-------+----------+----------+-----------+
| Vodomer | Faktor | Pretok| Normirana| Normirana|  Cena  |
|      |omrežnine|    | poraba v | poraba v | omrežnine |
|      |     |    | m3 na dan|m3 na leto|   v   |
|      |     |    |     |     | EUR/mesec |
|      |     |    |     |     | (brez DDV)|
+-----------+---------+-------+----------+----------+-----------+
| DN 13, 15 | 1,00  |  3  |  0,60  |  219  |  1,9825 |
| (1/2”)  |     |    |     |     |      |
+-----------+---------+-------+----------+----------+-----------+
|  DN 20  | 1,67  |  5  |  1,00  |  365  |  3,3042 |
| (3/4”)  |     |    |     |     |      |
+-----------+---------+-------+----------+----------+-----------+
| pavšal  | 1,67  |  5  |  0,15  |  55  |  3,3042 |
+-----------+---------+-------+----------+----------+-----------+
|DN 25 (1”) | 2,50  |  8  |  1,50  |  548  |  4,9563 |
+-----------+---------+-------+----------+----------+-----------+
|  DN 32  | 4,00  |  12 |  2,40  |  876  |  7,9301 |
| (5/4”)  |     |    |     |     |      |
+-----------+---------+-------+----------+----------+-----------+
|  DN 40  | 6,67  |  20 |  4,00  |  1.460 | 13,2168 |
| (6/4”)  |     |    |     |     |      |
+-----------+---------+-------+----------+----------+-----------+
|  DN 50  | 10,00 |  30 |  6,00  |  2.190 | 19,8252 |
+-----------+---------+-------+----------+----------+-----------+
|  DN 65  | 23,33 |  70 |  14,00 |  5.110 | 46,2588 |
+-----------+---------+-------+----------+----------+-----------+
|  DN 80  | 33,33 | 100 |  20,00 |  7.300 | 66,0840 |
+-----------+---------+-------+----------+----------+-----------+
| DN 100  | 50,00 | 150 |  30,00 | 10.950 | 99,1260 |
+-----------+---------+-------+----------+----------+-----------+
| DN 150  | 100,00 | 300 |  60,00 | 21.900 | 198,2519 |
+-----------+---------+-------+----------+----------+-----------+
| KOM DN  | 10,00 |  30 |  6,00  |  2.190 | 19,8252 |
|  50/20  |     |    |     |     |      |
+-----------+---------+-------+----------+----------+-----------+
| KOM DN  | 33,33 | 100 |  20,00 |  7.300 | 66,0840 |
|  80/20  |     |    |     |     |      |
+-----------+---------+-------+----------+----------+-----------+
| KOM DN  | 50,00 | 150 |  30,00 | 10.950 | 99,1260 |
| 100/20  |     |    |     |     |      |
+-----------+---------+-------+----------+----------+-----------+
| KOM DN  | 50,00 | 150 |  30,00 | 10.950 | 99,1260 |
| 100/25  |     |    |     |     |      |
+-----------+---------+-------+----------+----------+-----------+
| KOM DN  | 100,00 | 300 |  60,00 | 21.900 | 198,2519 |
| 150/20  |     |    |     |     |      |
+-----------+---------+-------+----------+----------+-----------+
5. člen
Vzdrževalnina, ki pokriva stroške vzdrževanja hišnih priključkov, se uvede postopoma. Prvi del, v višini 25% cene se prične uporablja s 1. 1. 2011. Polna cena se prične uporabljati 1. 1. 2015:
+------------+--------------------------------------------------+
| Vodomer  |Cena vzdrževanja v EUR/mesec (brez DDV), glede na |
|      |        datum uveljavitve         |
|      +---------+---------+---------+----------+---------+
|      |1.1.2011 |1.1.2012 | 1.1.2013| 1.1.2014 |1.1.2015 |
+------------+---------+---------+---------+----------+---------+
| DN 13, 15 | 1,16  | 2,03  |  2,89 |  3,76  | 4,62  |
|  (1/2”)  |     |     |     |     |     |
+------------+---------+---------+---------+----------+---------+
|  DN 20  | 1,16  | 2,03  |  2,89 |  3,76  | 4,62  |
|  (3/4”)  |     |     |     |     |     |
+------------+---------+---------+---------+----------+---------+
|  pavšal  | 1,16  | 2,03  |  2,89 |  3,76  | 4,62  |
+------------+---------+---------+---------+----------+---------+
| DN 25 (1”) | 1,22  | 2,13  |  3,04 |  3,95  | 4,86  |
+------------+---------+---------+---------+----------+---------+
|  DN 32  | 1,28  | 2,24  |  3,20 |  4,15  | 5,11  |
|  (5/4”)  |     |     |     |     |     |
+------------+---------+---------+---------+----------+---------+
|  DN 40  | 1,39  | 2,43  |  3,48 |  4,52  | 5,56  |
|  (6/4”)  |     |     |     |     |     |
+------------+---------+---------+---------+----------+---------+
|  DN 50  | 1,81  | 3,17  |  4,53 |  5,88  | 7,24  |
+------------+---------+---------+---------+----------+---------+
|  DN 65  | 1,81  | 3,17  |  4,53 |  5,88  | 7,24  |
+------------+---------+---------+---------+----------+---------+
|  DN 80  | 2,25  | 3,94  |  5,63 |  7,31  | 9,00  |
+------------+---------+---------+---------+----------+---------+
|  DN 100  | 2,42  | 4,23  |  6,05 |  7,86  | 9,67  |
+------------+---------+---------+---------+----------+---------+
|  DN 150  | 3,18  | 5,57  |  7,95 | 10,34  | 12,72 |
+------------+---------+---------+---------+----------+---------+
|  KOM DN  | 1,81  | 3,17  |  4,53 |  5,88  | 7,24  |
|  50/20  |     |     |     |     |     |
+------------+---------+---------+---------+----------+---------+
|  KOM DN  | 2,25  | 3,94  |  5,63 |  7,31  | 9,00  |
|  80/20  |     |     |     |     |     |
+------------+---------+---------+---------+----------+---------+
|  KOM DN  | 2,42  | 4,23  |  6,05 |  7,86  | 9,67  |
|  100/20  |     |     |     |     |     |
+------------+---------+---------+---------+----------+---------+
|  KOM DN  | 2,42  | 4,23  |  6,05 |  7,86  | 9,67  |
|  100/25  |     |     |     |     |     |
+------------+---------+---------+---------+----------+---------+
|  KOM DN  | 3,18  | 5,57  |  7,95 | 10,34  | 12,72 |
|  150/20  |     |     |     |     |     |
+------------+---------+---------+---------+----------+---------+
6. člen
Števnina, ki je namenjena pokritju stroškov redne overovitve in zamenjave vodomerov, znaša:
+---------------------------------------+-----------------------+
|        Vodomer        |Cena brez DDV EUR/mesec|
+---------------------------------------+-----------------------+
|    mali – DN 20 in manjši     |    1,2155     |
+---------------------------------------+-----------------------+
|   veliki – DN 25 in večji ter   |    6,0772     |
|       kombinirani       |            |
+---------------------------------------+-----------------------+
7. člen
Vodna povračila so okoljska dajatev za iz vodnega vira odvzeto vodo. Plačujejo se skladno z Uredbo o vodnih povračilih in se odvajajo v državni proračun. Cena vodnih povračil se spreminja z vsakokratnim Sklepom o določitvi cene za osnove vodnih povračil za rabo vodnih, naplavin in vodnih zemljišč.
+--------------------------+--------------------------+
|             |  Cena brez DDV EUR/m3  |
+--------------------------+--------------------------+
|   vodna povračila   |     0,0555     |
+--------------------------+--------------------------+
| vodna povračila – izgube |     0,0279     |
+--------------------------+--------------------------+
8. člen
Sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Cene za vodarino in omrežnino se pričnejo uporabljati po pridobitvi pozitivnega strokovnega mnenja ministrstva, pristojnega za okolje, o izpolnjevanju oskrbovalnih standardov, tehničnih, vzdrževalnih, organizacijskih in drugih ukrepov in normativov za opravljanje javnih služb, skladno s predpisi, ki urejajo varstvo okolja in gospodarske javne službe.
Št. 301-0003/2010
Loški Potok, dne 18. januarja 2011
Župan
Občine Loški Potok
Janez Novak l.r.