Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2011 z dne 21. 1. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2011 z dne 21. 1. 2011

Kazalo

121. Sklep o določitvi plačnega razreda direktorice Zavoda za kulturo in promocijo Lendava – Művedődési és Promóciós Intézet Lendva za mandatno obdobje 2010–2015, stran 400.

Na podlagi 5. točke 11. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – UPB13, 13/10, 16/10 – Odl. US, 50/10 – Odl. US in 59/10) in 4. člena Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 73/05, 103/05, 12/06, 46/06, 77/06, 128/06, 37/07, 95/07, 112/07, 104/08, 123/08, 21/09, 61/09, 91/09, 3/10, 27/10, 45/10 in 62/10) izdajam v zvezi z določitvijo novega plačnega razreda direktorici Zavoda za kulturo in promocijo Lendava – Művedődési és Promóciós Intézet Lendva naslednji
S K L E P
o določitvi plačnega razreda direktorice Zavoda za kulturo in promocijo Lendava – Művedődési és Promóciós Intézet Lendva za mandatno obdobje 2010–2015
1.
Delovno mesto direktorice javnega zavoda Zavod za kulturo in promocijo Lendava – Művedődési és Promóciós Intézet Lendva, se v sedanjem mandatu za določitev osnovne plače uvrsti v 42. plačni razred.
2.
Sklep začne veljati z dnem pridobitve soglasja Ministrstva za kulturo in preneha veljati sklep št. 033/06-02 z dne 3. 2. 2006.
Št. 014-0017/2010-AB-7
Lendava, dne 30. novembra 2010
Župan
Občine Lendava
mag. Anton Balažek l.r.