Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2011 z dne 21. 1. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2011 z dne 21. 1. 2011

Kazalo

120. Sklep o določitvi odstotka od povprečne gradbene cene m2 stanovanjske površine, ki služi za določitev vrednosti stavbnega zemljišča, stroškov komunalnega urejanja in o določitvi vrednosti elementov za izračun valorizirane vrednosti stanovanjske hiše oziroma stanovanja v občini Krško, stran 399.

Na podlagi 33. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odločba US RS, 76/08, 79/09 in 51/10), pravilnika o enotni metodologiji za izračun prometne vrednosti stanovanjskih hiš in stanovanj ter drugih nepremičnin (Uradni list SRS, št. 8/87 in 16/87), 35. člena statuta občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo, 5/03, 57/06 in 47/10) in 4. člena odloka o določitvi odstotka od povprečne gradbene cene m2 stanovanjske površine, ki služi za določitev vrednosti stavbnega zemljišča, stroškov komunalnega urejanja in o določitvi vrednosti elementov za izračun valorizirane vrednosti stanovanjske hiše oziroma stanovanja v občini Krško (Uradni list RS, št. 116/02), izdajam
S K L E P
o določitvi odstotka od povprečne gradbene cene m2 stanovanjske površine, ki služi za določitev vrednosti stavbnega zemljišča, stroškov komunalnega urejanja in o določitvi vrednosti elementov za izračun valorizirane vrednosti stanovanjske hiše oziroma stanovanja v občini Krško
I.
S tem sklepom se usklajuje povprečna gradbena cena stanovanj na območju občine Krško, določena v odloku o določitvi odstotka od povprečne gradbene cene m2 stanovanjske površine, ki služi za določitev vrednosti stavbnega zemljišča, stroškov komunalnega urejanja in o določitvi vrednosti elementov za izračun valorizirane vrednosti stanovanjske hiše oziroma stanovanja v občini Krško (Uradni list RS, št. 116/02).
II.
Povprečna gradbena cena za m2 koristne stanovanjske površine v občini Krško na dan 31. 12. 2010 znaša 897,85 €.
III.
Odstotek od povprečne gradbene cene za določitev cene stavbnega zemljišča (korist) v letu 2011 znaša:
 1. za ureditveno območje naselja tipa   1,1%  (9,87 €/m2),
 E (Krško)
 2. za ureditveno območje naselja tipa   0,9%  (8,08 €/m2),
 D (Leskovec pri Krškem, Brestanica,
 Senovo)
 3. za ureditveno območje naselja tipa   0,8%  (7,18 €/m2),
 C2 (Raka, Podbočje, Koprivnica)
 4. za ureditveno območje naselja tipa   0,7%  (6,28 €/m2),
 C1 (Veliki Podlog, Drnovo, Zdole,
 Veliki Trn, Dolenja vas, Senuše, Gora,
 Rožno, Gorenji Leskovec, Brezje)
 5. za ureditvena območja vseh ostalih   0,6%  (5,39 €/m2).
 naselij
IV.
Stroški za komunalno urejanje zemljišča znašajo 15% od povprečne gradbene cene (134,68 €/m2) od tega za:
1. individualno komunalno rabo     40% (53,87 €/m2),
2. kolektivno komunalno rabo      60% (80,81 €/m2).
V.
Ta sklep prične veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2011.
Št. 422-3/2011-O407
Krško, dne 4. januarja 2011
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l.r.