Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2011 z dne 21. 1. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2011 z dne 21. 1. 2011

Kazalo

114. Poročilo Občinske volilne komisije Občine Hodoš pri ugotavljanju volilnega izida za člana Občinskega sveta Občine Hodoš na nadomestnih volitvah 2011 z dne 9. januarja 2011, stran 396.

Na podlagi 90. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLV-UPB3, 45/08) Občinska volilna komisija Občine Hodoš objavlja
P O R O Č I L O
o ugotavljanju volilnega izida za člana Občinskega sveta Občine Hodoš na nadomestnih volitvah 2011, z dne 9. januarja 2011
Volilna komisija je ugotovila:
1. število volišč v občini: 2 + predčasno
2. število prejetih zapisnikov z volišč v občini: 2
3. a) v volilni imenik za območje Občine Hodoš je bilo vpisanih 292 volivcev
b) s potrdilom je glasovalo 0 volivcev
skupaj: 292 volivcev
4. glasovalo je:
a) po volilnem imeniku: 161 volivcev
za invalide:      0
predčasno:       0
po pošti:       0
b) s potrdili:     0
Skupaj 161 volivcev
5. oddanih je bilo 161 glasovnic
6. neveljavnih glasovnic je bilo: 4
7. veljavnih glasovnic je bilo: 157
8. posamezni kandidati so sprejeli naslednje število glasov:
+-------+--------------------+------------------------+---------+
| Z. št.|  Ime in priimek  |   Predlagatelj   | Število |
|    |          |            | glasov |
+-------+--------------------+------------------------+---------+
|  1. |Geza Kerčmar ml.  |ZARES – Nova politika  |  85  |
+-------+--------------------+------------------------+---------+
|  2. |Majda Čuš      |SLS – Slovenska ljudska |  13  |
|    |          |stranka         |     |
+-------+--------------------+------------------------+---------+
|  3. |Ana Šeruga     |Silvija Roman      |  10  |
+-------+--------------------+------------------------+---------+
|  4. |Štefan Kerčmar   |NSP – Neodvisna stranka |  2  |
|    |          |Pomurja         |     |
+-------+--------------------+------------------------+---------+
|  5. |Zdravko Kovač ml.  |SDS – Slovenska     |  47  |
|    |          |demokratska stranka   |     |
+-------+--------------------+------------------------+---------+
Občinska volilna komisija Občine Hodoš je skladno z določbami drugega odstavka 11. člena Zakona o lokalnih volitvah (ZLV-UPB3) ugotovila, da je za člana Občinskega sveta Občine Hodoš bil izvoljen:
1. Geza KERČMAR ml., Hodoš 67, predlagatelj ZARES – Nova politika.
Hodoš, dne 9. januarja 2011
Tajnica volilne komisije
Lidija Sever l.r.
 
Predsednik Občinske volilne komisije
Boris Štefanec l.r.