Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2011 z dne 21. 1. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2011 z dne 21. 1. 2011

Kazalo

109. Soglasje k aktu o ustanovitvi ustanove USTANOVA TOMA KRIŽNARJA, stran 356.

Ministrstvo za kulturo izdaja na podlagi 3. in 12. člena Zakona o ustanovah (Uradni list RS, št. 70/05 – uradno prečiščeno besedilo in 91/05) v zadevi izdaje soglasja k aktu o ustanovitvi ustanove naslednje
s o g l a s j e
1. Ministrstvo za kulturo izdaja soglasje k aktu o ustanovitvi ustanove z imenom USTANOVA TOMA KRIŽNARJA, Turistična ulica 4, 4202 Naklo, ki jo je ustanovil ustanovitelj Tomo Križnar, Turistična ulica 4, 4202 Naklo, o čemer je notar Vojko Pintar, Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj, izdal notarski zapis, opr. št. SV 1553/2010 z dne 10. 12. 2010.
2. Sedež ustanove je Turistična ulica 4, 4202 Naklo.
3. Namen ustanove je splošno koristen in dobrodelen.
Namen ustanove je medkulturno sodelovanje, dobrodelno in splošno koristno povezovanje še vedno občutljivih ljudi po vsem planetu s pomočjo medijev:
– za preprečevanje vojne, prispevanje k miru in spoštovanju osnovnih človekovih pravic, s promoviranjem poštene uporabe medijev in s tem za preprečevanje nasilja v najhujših kriznih žariščih in humanitarnih katastrofah;
– s produkcijo dokumentarnih filmov, knjig in drugih nosilcev besede, slike in zvoka, s prispevki v drugih medijih, s predavanji in drugimi kulturnimi dejavnostmi, za povezovanje s kulturami drugih narodov, spoštovanje različnosti, sprejemanje drugačnosti, strpnosti, za življenje modrosti, temelječe na poznavanju narave, predvsem pa staroselskih ljudstev.
Namen ustanove je spodbujati skupne kulturne projekte na vseh področjih in mobilnost umetnikov med različnimi družbami in kulturami.
4. Skupna vrednost ustanovitvenega premoženja ustanove znaša 100,00 evrov.
Št. 0140-2/2011/7
Ljubljana, dne 6. januarja 2011
EVA 2010-3511-0031
Majda Širca l.r.
Ministrica
za kulturo