Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2011 z dne 21. 1. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2011 z dne 21. 1. 2011

Kazalo

106. Pravilnik o spremembi Pravilnika o vozniških dovoljenjih, stran 352.

Na podlagi drugega odstavka 157. člena Zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 56/08 – uradno prečiščeno besedilo, 57/08, 58/09 in 36/10) izdaja minister za promet
P R A V I L N I K
o spremembi Pravilnika o vozniških dovoljenjih
1. člen
V Pravilniku o vozniških dovoljenjih (Uradni list RS, št. 51/09) se za prvim odstavkom 20. člena doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Imetniku vozniškega dovoljenja, izdanega v Republiki Hrvaški, ki želi zamenjati tuje vozniško dovoljenje za slovensko vozniško dovoljenje, ni treba priložiti potrdila o opravljenem praktičnem delu vozniškega izpita pred pristojno izpitno komisijo v Republiki Sloveniji.«.
2. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-272/2010/17
Ljubljana, dne 16. decembra 2010
EVA 2010-2411-0076
dr. Patrick Vlačič l.r.
Minister
za promet