Uradni list

Številka 97
Uradni list RS, št. 97/2010 z dne 3. 12. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 97/2010 z dne 3. 12. 2010

Kazalo

SV 2889/2010 Ob-7106/10 , Stran 3017
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Kumar iz Ljubljane, opr. št. SV-2889/2010, z dne 29. 11. 2010, je bilo stanovanje št. 111, v etaži 4 in klet št. 111, v etaži 1, v skupni izmeri 37,37 m2, v stavbi, na naslovu Vojkova 34, Ljubljana, z ident. št. dela stavbe 2636-2099-19, k.o. 2636 Bežigrad, last zastaviteljice Brede Venturini, Ljubljana, Vojkova cesta 34, na podlagi pogodbe o uskladitvi zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim opr. št. SV-2737/2010, z dne 16. 11. 2010, sklenjene z Rdečim križem Slovenije – zveza združenj, Mirje 19, Ljubljana, in Marjanom Nemaničem, Medvedova cesta 14, Ljubljana, zastavljeno v korist upnice SKB Banke d.d. Ljubljana, Ajdovščina 4, 1000 Ljubljana, matična št. 5026237000, za zavarovanje denarne terjatve v višini 72.000,00 EUR s pripadki.

AAA Zlata odličnost