Uradni list

Številka 97
Uradni list RS, št. 97/2010 z dne 3. 12. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 97/2010 z dne 3. 12. 2010

Kazalo

SV 1126/10 Ob-7077/10 , Stran 3017
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Mateje Andrejašič, opr. št. SV 1126/10 z dne 29. 11. 2010, je trisobno stanovanje, št. 2, v prvem nadstropju stavbe, z naslovom Bistrica 9, 4290 Tržič, s številko stavbe 1051, v k.o. Bistrica (2144-1051), stoječe na parc. št. 30/2, k.o. Bistrica, v lasti Gregorja Ogrisa, Bistrica 9, 4290 Tržič, na podlagi darilne pogodbe, z dne 14. 9. 1992, z izbrisnim dovoljenjem z dne 23. 11. 2010 in z izpiskom iz matičnega registra o smrti UE Tržič z dne 15. 11. 2010, šifra 761, zastavljeno v korist upnice Abanke Vipa d.d., Slovenska cesta 58, 1000 Ljubljana, MŠ: 5026024000, za zavarovanje denarne terjatve višini 315.000,00 EUR, s spremenljivo pogodbeno obrestno mero 6-mesečni Euribor + 1,70 odstotnih točk letno, pri čemer se od 1. 12. 2010 do 30. 11. 2011 odplačujejo mesečne obresti, od 1. 12. 2011 pa z vračilom v 348 mesečnih anuitetah, od katerih zadnja zapade 30. 11. 2040, z možnostjo odpoklica terjatve in ostalimi pp. in stroški, ki bi jih upnica imela z uveljavljanjem vračila terjatve.

AAA Zlata odličnost