Uradni list

Številka 97
Uradni list RS, št. 97/2010 z dne 3. 12. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 97/2010 z dne 3. 12. 2010

Kazalo

Št. 277/2010 Ob-7029/10 , Stran 3004
V skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja in statutom Osnovne šole dr. Franceta Prešerna Ribnica, Svet zavoda Osnovne šole dr. Franceta Prešerna, Šolska ulica 2, 1310 Ribnica, razpisuje delovno mesto ravnatelja/ravnateljice. Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/7 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 in 65/09). Kandidat mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda. Kandidati morajo ponudbi priložiti program vodenja zavoda. Izbrani kandidat bo imenovan za pet let. Predvideni začetek dela bo 1. 3. 2011. Pisne ponudbe z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev (dokazila o izobrazbi, nazivu, opravljenem strokovnem izpitu, delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, opravljenem ravnateljskem izpitu; program vodenja zavoda; potrdilo sodišča, da ni v kazenskem postopku – s priloženo izjavo, da pri katerem koli drugem sodišču – zunaj kraja prebivališča – zoper njega ni uveden kazenski postopek za kaznivo dejanje zoper spolno nedotakljivost, dosedanjih delovnih izkušnjah in kratkim življenjepisom) pošljite v 8 dneh po objavi razpisa na naslov: Svet zavoda Osnovne šole dr. Franceta Prešerna, Šolska ulica 2,1310 Ribnica, s pripisom »Prijava na razpis za ravnatelja«. Kandidati bodo pisno obvestilo o izboru prejeli v zakonitem roku.

AAA Zlata odličnost