Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2010 z dne 19. 11. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2010 z dne 19. 11. 2010

Kazalo

SV 831/2010 Ob-6911/10 , Stran 2922
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina z Jesenic, opr. št. SV 831/2010 z dne 17. 11. 2010, je bila nepremičnina z ident. št. 2177-336-1, del stavbe s številko 1.E – stanovanjski del, Cesta v Rovte 12 B, 4270 Jesenice, stoječa na parc. št. 32/2 in parc. št. 248/144, obe k.o. Javorniški Rovt, last zastaviteljice Đane Lović, Cesta v Rovte 12 B, Jesenice, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 21. 5. 1999 in na podlagi notarskega zapisa sporazuma o razdružitvi skupnega premoženja, opr. št. SV 452/2010 z dne 10. 11. 2010, zastavljeno v korist upnice Delavska hranilnica d.d. Ljubljana, matična številka: 5448557000, s sedežem v Ljubljani, Miklošičeva cesta 5, za zavarovanje denarne terjatve v višini 30.000,00 EUR s pripadki.

AAA Zlata odličnost