Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2010 z dne 19. 11. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2010 z dne 19. 11. 2010

Kazalo

SV 812/10 Ob-6903/10 , Stran 2922
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Dušice Kalinger iz Maribora, Opr. št.: SV 812/10 z dne 17. 11. 2010, je bila nepremičnina – stanovanje št. 3, v I. nadstropju večstanovanjske stavbe, na naslovu Maistrova ulica 13, Maribor – ident. št. stavbe 844, stoječa na parc. št. 971/1, k.o. Maribor – Grad, v solasti zastaviteljev Mandir Nataše do 2/3 od celote in Mandir Marka do 1/3 od celote, pridobljena na podlagi Kupoprodajne pogodbe z dne 20. 10. 2010, z Zemljiškoknjižnim dovolilom z dne 17. 11. 2010, zastavljena v korist banke – upnice: RAIFFEISEN BANKA d.d., Zagrebška cesta 76, 2000 Maribor, mat. št. 5706491000, za zavarovanje denarne terjatve upnice v višini 150.000,00 EUR spp ter z zapadlostjo najkasneje do vključno 31. 1. 2031.

AAA Zlata odličnost