Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2010 z dne 19. 11. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2010 z dne 19. 11. 2010

Kazalo

SV 849/2010 Ob-6890/10 , Stran 2922
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina z Jesenic, opr. št. SV 849/2010 z dne 16. 11. 2010, je bilo stanovanje št. 57, ki se nahaja v desetem nadstropju večstanovanjske stavbe na Jesenicah, Cesta maršala Tita 62, stoječe na parc. št. 474/1, parc. št. 473/4, parc. št. 471/6 in parc. št. 468/7, k.o. Jesenice, v skupni izmeri 77,78 m2, last zastaviteljev Huseina Terzića in Mufide Terzić, vsakega do 1/2, na podlagi pogodbe št. ISP 101/93-O, o prodaji stanovanja z dne 24. 2. 1993, zastavljeno v korist upnice Posojilnica-Bank Borovlje-Celovec, registrirana zadruga z omejenim jamstvom, EMŠ: 1900650, Hauptplatz 16, A-9170 Borovlje/Ferlach, Avstrija, za zavarovanje denarne terjatve v višini 50.000,00 EUR s pripadki.

AAA Zlata odličnost