Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2010 z dne 19. 11. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2010 z dne 19. 11. 2010

Kazalo

SV 1229/2010 Ob-6878/10 , Stran 2922
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Ksenije Košar Bratuša iz Maribora, opr. št. SV 1229/2010 z dne 15. 11. 2010, je stanovanje številka 3, v skupni izmeri 24,95 m2, ki se nahaja v pritličju stanovanjske hiše v Lovrencu na Pohorju, na naslovu Vozniška pot 9b, 2344 Lovrenc na Pohorju, ki stoji na parceli številka 77/14, katastrska občina Lovrenc na Pohorju, in je last Vesne Razdevšek, EMŠO 0208981505123, stanujoče Vozniška pot 5, 2344 Lovrenc na Pohorju, do celote, na podlagi kupoprodajne pogodbe številka 2-3/93, z dne 2. 3. 1993, sklenjene med Marles Hiše Maribor d.o.o. in Gorenak Ljudmilo in Gorenak Vojkom, ter kupoprodajne pogodbe z dne 11. 9. 2009, sklenjene z Gorenak Ljudmilo in Gorenak Vojkom in Vesno Razdevšek, in stanovanje številka 4, v skupni izmeri 69,65 m2, ki se nahaja v pritličju stanovanjske hiše v Lovrencu na Pohorju, na naslovu Vozniška pot 9b, 2344 Lovrenc na Pohorju, ki stoji na parceli številka 77/10, katastrska občina Lovrenc na Pohorju, in je last Marije Razdevšek, EMŠO 0601948505049, stanujoča Vozniška pot 7a, 2344 Lovrenc na Pohorju, in Razdevšek Ivana, EMŠO 3012944500188, stanujoč Vozniška pot 5, 2344 Lovrenc na Pohorju, vsakega do 1/2 (ene polovice) od celote, na podlagi kupoprodajne pogodbe številka 4-8/93, z dne 6. 8. 1993, sklenjene med Marles Hiše Maribor d.o.o. in Razdevšek Ivanom in Razdevšek Marijo, zastavljeno v korist Nove KBM d.d., Ulica Vita Kraigherja 4, Maribor, matična številka 5860580000, za zavarovanje izvršljive denarne terjatve v znesku 51.000,00 EUR s pp.

AAA Zlata odličnost