Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2010 z dne 19. 11. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2010 z dne 19. 11. 2010

Kazalo

SV 804/10 Ob-6851/10 , Stran 2922
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Dušice Kalinger iz Maribora, Opr. št. SV 804/10 z dne 12. 11. 2010, je bila nepremičnina – 3-sobno stanovanje, št. 24, v skupni izmeri 73,49 m2, v 6. nadstropju stanovanjske stavbe, na naslovu Cesta proletarskih brigad 65, 2000 Maribor – ident. št. stavbe 2537, na parc. št. 80/4, k.o. Spodnje Radvanje, v solasti dolžnika in zastavitelja Zajec Romana, in zastaviteljice Zajec Jadranke, za vsakega do 1, od celote, pridobljena na podlagi Menjalne pogodbe z dne 18. 10. 2010, zastavljena v korist banke – upnice Probanka d.d., Trg Leona Štuklja 12, 2000 Maribor, matična številka 5459702000, za zavarovanje denarne terjatve v višini 50.000,00 EUR s pp ter z zapadlostjo najkasneje do vključno 28. 11. 2025.

AAA Zlata odličnost