Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2010 z dne 19. 11. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2010 z dne 19. 11. 2010

Kazalo

Ob-6802/10 , Stran 2911
Splošna bolnišnica Novo mesto, Šmihelska cesta 1, 8000 Novo mesto, na podlagi 10. in 31. člena Statuta javnega zdravstvenega zavoda Splošne bolnišnice Novo mesto z dne 29. 7. 1993, 12. 12. 1995, 19. 12. 2002, 10. 11. 2003, 1. 3. 2007, 5. 11. 2007 in 16. 2. 2009, objavlja prosto delovno mesto pomočnik direktorja za področje zdravstvene nege – glavna medicinska sestra zavoda (m/ž) za 4-letno mandatno obdobje. Kandidati morajo poleg z zakonom predpisanih splošnih pogojev izpolnjevati še naslednje pogoje: – univerzitetna izobrazba iz področja zdravstvene nege, zdravstvene vzgoje ali organizacije dela s predizobrazbo iz zdravstvene nege na stopnji VI. strokovne izobrazbe ali visokošolsko izobrazbo iz zdravstvene nege, – 5 let delovnih izkušenj na vodstvenih delovnih mestih. Kandidati morajo predložiti program dela in razvoja dejavnosti zdravstvene nege. Pomočnika direktorja za področje zdravstvene nege – glavno medicinsko sestro zavoda imenuje direktor po predhodnem mnenju strokovnega kolegija glavne medicinske sestre in strokovnega direktorja zavoda. Mandatna doba pomočnika direktorja za področje zdravstvene nege – glavne medicinske sestre zavoda traja štiri leta. Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev kandidati pošljejo v roku 15 dni po tej objavi na naslov: Splošna bolnišnica Novo mesto, Šmihelska cesta 1, 8000 Novo mesto, s pripisom: »Razpis za pomočnika direktorja za področje zdravstvene nege – Ne odpiraj!«. Kandidati bodo pisno obveščeni o izboru v 8 dneh od dneva imenovanja izbranega kandidata. V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

AAA Zlata odličnost