Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2010 z dne 19. 11. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2010 z dne 19. 11. 2010

Kazalo

Ob-6822/10 , Stran 2902
I. Predmet javne dražbe in izklicna cena 1) Celoten prosti in nezasedeni del stavbe, na naslovu Jesenice, Cesta maršala Tita 106, z identifikatorjem stavbe 2175-3115.ES, in sicer: a) prostori v delu kleti, v skupni izmeri 165,08 m2, ki obsegajo: nestanovanjski del z oznako 75.E, v izmeri 11,62 m2, nestanovanjski del z oznako 76.E, v izmeri 11,69 m2, nestanovanjski del z oznako 77.E, v izmeri 40,58 m2, nestanovanjski del z oznako 78.E, v izmeri 33,77 m2, nestanovanjski del z oznako 79.E, v izmeri 41,10 m2 in nestanovanjski del z oznako 80.E, v izmeri 26,32 m2, vse vpisano v podvložkih št. 2356/75–2356/80, k.o. (2175) Jesenice; b) del pritličja v skupni izmeri 135,56 m2, ki obsega: stanovanjski del z oznako 5.E, v izmeri 9,81 m2, stanovanjski del z oznako 6.E, v izmeri 9,67 m2, stanovanjski del z oznako 7.E, v izmeri 9,63 m2, stanovanjski del z oznako 8.E, v izmeri 9,67 m2, stanovanjski del z oznako 9.E, v izmeri 9,63 m2, stanovanjski del z oznako 10.E, v izmeri 9,67 m2, stanovanjski del z oznako 11.E, v izmeri 9,35 m2, stanovanjski del z oznako 12.E, v izmeri 9,46 m2, vse vpisano v podvložkih št. 2356/5–2356/12, k.o. (2175) Jesenice, stanovanjski del z oznako 81.E, v izmeri 25,05 m2, vpisan v podvložku št. 2356/81, k.o. (2175) Jesenice in skupni prostor z oznako 86.E, v izmeri 33,62 m2, vpisan v podvložku št. 2356/87, k.o. (2175) Jesenice; c) del 1. nadstropja v skupni izmeri 255,53 m2, ki obsega: stanovanjski del z oznako 13.E, v izmeri 9,51 m2, stanovanjski del z oznako 14.E, v izmeri 9,47 m2, stanovanjski del z oznako 15.E, v izmeri 9,67 m2, stanovanjski del z oznako 16.E, v izmeri 9,58 m2, stanovanjski del z oznako 17.E, v izmeri 9,47 m2, stanovanjski del z oznako 18.E, v izmeri 9,73 m2, stanovanjski del z oznako 19.E, v izmeri 9,65 m2, stanovanjski del z oznako 20.E, v izmeri 9,65 m2, stanovanjski del z oznako 21.E, v izmeri 14,67 m2, stanovanjski del z oznako 22.E, v izmeri 14,11 m2, stanovanjski del z oznako 23.E, v izmeri 9,24 m2, stanovanjski del z oznako 24.E, v izmeri 9,33 m2, stanovanjski del z oznako 25.E, v izmeri 9,27 m2, stanovanjski del z oznako 26.E, v izmeri 9,26 m2, stanovanjski del z oznako 27.E, v izmeri 9,35 m2, stanovanjski del z oznako 28.E, v izmeri 9,25 m2, vse vpisano v podvložkih št. 2356/13–2356/28, k.o. (2175) Jesenice, stanovanjski del z oznako 82.E, v izmeri 30,50 m2, vpisan v podvložku št. 2356/82, k.o. (2175) Jesenice, skupni prostor z oznako 87.E, v izmeri 61,30 m2, vpisan v podvložku št. 2356/88, k.o. (2175) Jesenice in skupni prostor z oznako 89.E, v izmeri 2,52 m2, vpisan v podvložku št. 2356/90, k.o. (2175) Jesenice; d) celotno 2. nadstropje v skupni izmeri 320,46 m2, ki obsega: stanovanjski del z oznako 29.E, v izmeri 26,25 m2, stanovanjski del z oznako 30.E, v izmeri 8,91 m2, stanovanjski del z oznako 31.E, v izmeri 14,96 m2, stanovanjski del z oznako 32.E, v izmeri 9,86 m2, stanovanjski del z oznako 33.E, v izmeri 9,83 m2, stanovanjski del z oznako 34.E, v izmeri 9,86 m2, stanovanjski del z oznako 35.E, v izmeri 9,89 m2, stanovanjski del z oznako 36.E, v izmeri 9,87 m2, stanovanjski del z oznako 37.E, v izmeri 9,89 m2, stanovanjski del z oznako 38.E, v izmeri 9,86 m2, stanovanjski del z oznako 39.E, v izmeri 9,90 m2, stanovanjski del z oznako 40.E, v izmeri 15,04 m2, stanovanjski del z oznako 41.E, v izmeri 15,19 m2, stanovanjski del z oznako 42.E, v izmeri 9,86 m2, stanovanjski del z oznako 43.E, v izmeri 9,85 m2, stanovanjski del z oznako 44.E, v izmeri 9,86 m2, stanovanjski del z oznako 45.E, v izmeri 9,83 m2, stanovanjski del z oznako 46.E, v izmeri 9,94 m2, stanovanjski del z oznako 47.E, v izmeri 9,54 m2, vse vpisano v podvložkih št. 2356/29–2356/47, k.o. (2175) Jesenice, stanovanjski del z oznako 83.E, v izmeri 32,38 m2, vpisan v podvložku št. 2356/83, k.o. (2175) Jesenice, skupni prostor z oznako 90.E, v izmeri 67,34 m2, vpisan v podvložku št. 2356/91, k.o. (2175) Jesenice, in skupni prostor z oznako 91.E, v izmeri 2,55 m2, vpisan v podvložku št. 2356/92, k.o. (2175) Jesenice; e) celotno 3. nadstropje v skupni izmeri 321,58 m2, ki obsega: stanovanjski del z oznako 48.E, v izmeri 26,82 m2, stanovanjski del z oznako 49.E, v izmeri 8,68 m2, stanovanjski del z oznako 50.E, v izmeri 15,23 m2, stanovanjski del z oznako 51.E, v izmeri 9,98 m2, stanovanjski del z oznako 52.E, v izmeri 9,95 m2, stanovanjski del z oznako 53.E, v izmeri 9,85 m2, stanovanjski del z oznako 54.E, v izmeri 10,03 m2, stanovanjski del z oznako 55.E, v izmeri 9,98 m2, stanovanjski del z oznako 56.E, v izmeri 9,98 m2, stanovanjski del z oznako 57.E, v izmeri 9,97 m2, stanovanjski del z oznako 58.E, v izmeri 10,03 m2, stanovanjski del z oznako 59.E, v izmeri 15,12 m2, stanovanjski del z oznako 60.E, v izmeri 15,35 m2, stanovanjski del z oznako 61.E, v izmeri 10,01 m2, stanovanjski del z oznako 62.E, v izmeri 9,89 m2, stanovanjski del z oznako 63.E, v izmeri 9,81 m2, stanovanjski del z oznako 64.E, v izmeri 9,88 m2, stanovanjski del z oznako 65.E, v izmeri 9,78 m2, stanovanjski del z oznako 66.E, v izmeri 9,59 m2, vse vpisano v podvložkih št. 2356/48–2356/66, k.o. (2175) Jesenice, stanovanjski del z oznako 84.E, v izmeri 32,55 m2, vpisan v podvložku št. 2356/84, k.o. (2175) Jesenice, skupni prostor z oznako 92.E, v izmeri 66,61 m2, vpisan v podvložku št. 2356/93, k.o. (2175) Jesenice, in skupni prostor z oznako 93.E, v izmeri 2,49 m2, vpisan v podvložku št. 2356/94, k.o. (2175) Jesenice; f) celotno podstrešje z oznako 94.E, v izmeri 385,81 m2, vpisano v podvložek št. 2356/85, k.o. (2175) Jesenice. Skupna površina prostorov je 1.584,02 m2. Objekt znotraj katerega se nahajajo navedeni prostori stoji na zemljišču s parc. št. 157/3 in 157/4, h kateremu spada tudi pripadajoči del zemljišča na parc. št. 157/2 in 157/21, vse k.o. (2175) Jesenice, skupne površine 3.329,00 m2, k.o. (2175) Jesenice. Prostorom pripada, poleg idealnega deleža na zemljišču, tudi idealni delež skupnih delov in naprav ter zunanje ureditve. Nepremičnine so v lasti Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada in so proste bremen in uporabnikov (najemnikov). Predmet nakupa je celoten obseg nepremičnin pod točkami od a) do f). Opredelitev pod posamezno točko je podana zgolj iz razlogov večje preglednosti predmeta prodaje. Izklicna cena znaša 366.000,00 EUR, ki ne vključuje 2% davka na promet z nepremičninami. 2) Poslovni prostori v podpritličju poslovnega objekta na naslovu Jesenice, Industrijska ulica 2a: Poslovni prostor št. 5 v izmeri 15,63 m2 (identifikator: 2175-1401-5), št. 8 v izmeri 8,12 m2 (identifikator: 2175-1401-8), št. 9 v izmeri 68,54 m2 (identifikator: 2175-1401-9), št. 11 v izmeri 38,50 m2 (identifikator: 2175-1401-11), št. 12 v izmeri 4,09 m2 (identifikator: 2175-1401-12), št. 13 v izmeri 63,60 m2 (identifikator: 2175-1401-13), št. 14 v izmeri 14,10 m2 (identifikator: 2175-1401-14), št. 15 v izmeri 4,66 m2 (identifikator: 2175-1401-15), št. 16 v izmeri 7,71 m2 (identifikator: 2175-1401-16), št. 17 v izmeri 9,30 m2 (identifikator: 2175-1401-17), št. 18 v izmeri 9,68 m2 (identifikator: 2175-1401-18) in št. 19 v izmeri 10,60 m2 (identifikator: 2175-1401-19). Poslovni prostori predstavljajo v naravi gostinski lokal skupne površine 254,53 m2. Poleg poslovnega prostora je predmet prodaje tudi terasa površine 75 m2, ki se nahaja na vhodu v lokal (jugozahodni del parc. št. 1191/1, k.o. (2175) Jesenice, oziroma jugovzhodni del poslovne stavbe, na naslovu Jesenice, Industrijska ulica 2 a). Poslovni objekt stoji na zemljišču s parc. št. 1191/2 in 1208/2, h kateremu spada tudi pripadajoči del zemljišča na parc. št. 1189/1, 1189/3, 1189/5, 1190, 1191/1, 1192/2 in 1224/6, vse k.o. (2175) Jesenice, skupne površine 3066 m2, k.o. (2175) Jesenice, vpisano v vložku št. 2372, k.o. (2175) Jesenice. Prostorom pripada, poleg idealnega deleža na zemljišču, tudi idealni delež skupnih delov in naprav ter zunanje ureditve. Izbrani kupec bo zavezan kriti stroške parcelacije zemljišča na katerem se nahaja terasa (parc. št. 1191/1, k.o. (2175) Jesenice), ter kriti stroške in aktivno sodelovati pri popravkih etažne lastnine, ki se bodo zavedli v zemljiško knjigo. Nepremičnine, ki so predmet prodaje, so v lasti Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada, so proste finančnih bremen in zasedene z najemnikom, ki ima predkupno pravico. Izklicna cena znaša 184.000,00 EUR, ki ne vključuje 2% davka na promet z nepremičninami. 3) Poslovni prostori dokončani do IV. podaljšane gradbene faze na Šalari v Kopru, na naslovu Koper, Dolinska cesta 1h, 1i, 1j: 1. Poslovni prostor z oznako 142.E v pritličju (tretja etaža) v izmeri 187,00 m2, vpisan v zemljiškoknjižnem vložku 4832/142, k.o. (2606) Semedela (identifikator: 2606-5373-142). Izklicna cena znaša 241.000,00 EUR, ki ne vključuje 20% DDV-ja. 2. Poslovni prostor z oznako 143.E v pritličju (tretja etaža) v izmeri 186,50 m2, vpisan v zemljiškoknjižnem vložku 4832/143, k.o. (2606) Semedela (identifikator: 2606-5373-143). Izklicna cena znaša 240.000,00 EUR, ki ne vključuje 20% DDV-ja. 3. Poslovni prostor z oznako 144.E v pritličju (tretja etaža) v izmeri 202,00 m2, vpisan v zemljiškoknjižnem vložku 4832/144, k.o. (2606) Semedela (identifikator: 2606-5373-144). Izklicna cena znaša 259.000,00 EUR, ki ne vključuje 20% DDV-ja. Poslovni prostori stojijo na parc. št. 1975/9 skupne površine 3.915 m2, k.o. (2606) Semedela, in jim pripada idealni delež na zemljišču. Poslovni prostori so v lasti Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada in so prosti bremen in uporabnikov (najemnikov). 4) Nepozidano stavbno zemljišče: parc. št. 702/6 travnik 609 m2, vpisano v vložku št. 495, k.o. (1084) Pečovje. Izklicna cena je 9.500,00 EUR, ki ne vključuje 20% DDV-ja. Nepremičnina je v lasti Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada in je prosta bremen in uporabnikov (najemnikov). II. Ogled nepremičnin in način poteka javne dražbe Ogled nepremičnin bo možen: Za nepremičnine pod točko 1) na kraju samem dne 25. 11. 2010, ob 9. uri, in dne 13. 12. 2010, ob 9. uri (kontaktna oseba: Ažman, tel. 041/651-734 ali 04/583-65-75). Za nepremičnine pod točko 2) na kraju samem dne 25. 11. 2010, ob 9.30, in dne 13. 12. 2010, ob 9.30 (kontaktna oseba: Ažman, tel. 041/651-734 ali 04/583-65-75). Za nepremičnine pod točko 3) na kraju samem dne 30. 11. 2010, ob 15. uri (kontaktna oseba: Krebel, tel. 070/858-602). Za nepremičnine pod točko 4) ni ogleda – podatki so dosegljivi na spletu, http://e-prostor.gov.si. Ogled nepremičnine lahko izvedete v naravi sami. Kontaktna oseba: Gerdej, tel. 041/623-795. Izvedba javne dražbe Javna dražba za nepremičnine pod točkama 1) in 2) se bo izvedla: dne 16. 12. 2010, ob 10. uri, v poslovnih prostorih Stanovanjskega podjetja, d. o. o., na naslovu: Industrijska ulica 2 a, Jesenice. Javna dražba za nepremičnine pod točkama 3) in 4) se bo izvedla: dne 17. 12. 2010, ob 11. uri, v poslovnih prostorih Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada, na naslovu: Poljanska cesta 31, Ljubljana. Javna dražba se bo izvedla v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10) in podzakonski predpisi. Izvedbo javne dražbe bo nadzorovala pristojna komisija. Zoper postopek javne dražbe in odločitve komisije ni mogoč ugovor ali pritožba. Prodaja bo potekala po načinu `videno – kupljeno` in po stanju nepremičnin v času javne dražbe. Poznejše ustne ali pisne reklamacije ne bodo upoštevane. Najmanjše večanje izklicne cene za nepremičnine pod zaporednimi točkami A/–D/ je po 500,00 EUR. III. Udeležba na javni dražbi in njeni pogoji Dražitelji se morajo najpozneje pol ure pred začetkom javne dražbe osebno oglasiti na kraju dražbe ter v urejeni mapi predložiti fotokopije naslednjih dokumentov in originale na vpogled ob prijavi: 1. potrdilo v originalu o vplačani varščini v višini 10% izklicne cene na transakcijski račun Stanovanjskega podjetja za gospodarjenje z objekti d.o.o. številka: 02470-0018512574 sklic: 4 (za nepremičnine pod točko 3) od 1–3 dodajte še zaporedno številko, glede na to za kateri poslovni prostor vplačujete varščino, npr. 4-3-2, če vplačujete za poslovni prostor pod 3/, zap. št. 2). Varščina mora biti vplačana vsaj 2 dni pred pričetkom javne dražbe. Premalo vplačana varščina se bo vrnila brez obresti v roku 10 dni po poteku roka za vplačilo varščine; 2. za primer vračila varščine morajo dražitelji priložiti celotno številko transakcijskega računa. Varščina se bo neuspelim dražiteljem vrnila brez obresti v roku 15 dni po zaključku javne dražbe na njihov transakcijski račun; 3. na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične osebe iz Republike Slovenije in tiste osebe, ki imajo sedež oziroma državljanstvo v eni od držav članic Evropske unije; 4. izpisek iz sodnega registra (pravne osebe) v originalu oziroma iz druge ustrezne evidence v originalu, star največ 30 dni; 5. morebitni pooblaščenci morajo predložiti notarsko overjeno pooblastilo za zastopanje na javni dražbi; 6. osebno izkaznico ali drug oseben dokument s fotografijo (fizične osebe, s. p.-ji, zastopniki pravnih oseb in pooblaščenci); 7. davčno številko oziroma ID številko za DDV, EMŠO oziroma matično številko in telefonsko številko; 8. tujci lahko pridobijo lastninsko pravico na nepremičninah pod pogoji, ki jih določa zakon ali mednarodna pogodba, ki jo ratificira državni zbor, pravne osebe oziroma drugi poslovni subjekti morajo predložiti izpisek iz sodnega registra oziroma druge ustrezne evidence, staro največ 30 dni. Če ne bodo izpolnjeni zgoraj navedeni pogoji, ni mogoče pristopiti k draženju na javni dražbi. IV. Izbor najugodnejšega ponudnika Izbor najugodnejšega dražitelja se opravi na javni dražbi. Z vplačilom varščine sprejme dražitelj obveznost pristopiti k dražbi. 1. Izbrani ponudnik je tisti, ki ponudi najvišjo ceno. 2. V primeru, če je ponudnik samo eden, je nepremičnina prodana za izklicno ceno. 3. V primeru, da sta dva ali več ponudnikov, ki ponudijo najvišjo ceno ali izklicno ceno, nepremičnina ni prodana, če eden od ponudnikov ne zviša svoje ponudbe. 4. V primeru, da se ponudnik ne udeleži javne dražbe, se šteje, da draži z izklicno ceno nepremičnine, po zgoraj navedenih pogojih. 5. Ponudba veže do zaključka dražbe in ponudnik do tedaj ne more odstopiti, ali jo na kakršen drugi način razveljaviti. 6. Dražba je končana, ko voditelj dražbe trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo. V. Plačilni pogoji Najugodnejši dražitelj je dolžan plačati kupnino v 30 dneh od dneva, ko od prodajalca prejme kopijo prodajne pogodbe, podpisano s strani vseh pogodbenih strank. Kupnina se vplača na transakcijski račun Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada. Z vplačilom celotnega pogodbenega zneska – kupnine, prejme kupec original prodajne pogodbe. Plačilo celotne kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe. Položena varščina se všteje v kupnino. Vračunana varščina v kupnini se od dneva vplačila do dneva vštetja v kupnino ne obrestuje. Če udeleženec, ki uspe na dražbi, ne sklene prodajne pogodbe oziroma se ne odzove na podpis prodajne pogodbe v osmih dneh, ali ne plača kupnine v 30 dneh po sklenitvi pogodbe, se šteje, da je od sklenitve pogodbe oziroma od pogodbe odstopil. Prodajalec si zadrži vplačano varščino kot skesnino. Davčne dajatve in vse ostale stroške, kot so zapis pogodbe, overitev pogodbe in vknjižba lastninske pravice v zemljiško knjigo niso zajeti v kupnini in jih plača izbrani kupec. VI. Ustavitev postopkov Stanovanjsko podjetje za gospodarjenje z objekti d.o.o., lahko, v soglasju z lastnikom nepremičnin Stanovanjskim skladom Republike Slovenije, javnim skladom postopek javne dražbe ustavi, brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti, dolžan pa je vrniti, brez obresti, vplačano varščino. Prav tako lahko Stanovanjsko podjetje za gospodarjenje z objekti d.o.o. v soglasju z lastnikom nepremičnin Stanovanjskim skladom Republike Slovenije, javnim skladom začeti postopek predaje nepremičnine kadarkoli do sklenitve pravnega posla – podpisa prodajne pogodbe, brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ustavi, dolžan pa je vrniti, brez obresti, vplačano varščino. Pravno opozorilo: Stanovanjsko podjetje za gospodarjenje z objekti d.o.o. lahko v soglasju z lastnikom nepremičnin Stanovanjskim skladom Republike Slovenije, javnim skladom dražitelju ne vrne vplačane varščine, če dražitelj ni uspel na javni dražbi, vendar pa prispe s strani enega izmed vplačnikov varščine za isto nepremičnino v roku 5-ih delovnih dni po zaključku javne dražbe na naslov Stanovanjsko podjetje za gospodarjenje z objekti d.o.o., Ob Suhi 19, 2390 Ravne na Koroškem, ali lastnika nepremičnin notarsko overjena izjava, dana pod materialno (odškodninsko) in kazensko odgovornostjo, da je v času od razpisa do zaključka javne dražbe prišlo do izsiljevanja ali poskusa vplivanja na druge vplačnike varščine s podrobnim opisom kdo in kdaj ter na koga je izsiljevanje ali poskus vplivanja izvajal ter opisom vseh relevantnih dejstev za pričetek postopkov vezanih na taka dejanja pri organih pregona. Prav tako lahko Stanovanjsko podjetje za gospodarjenje z objekti d.o.o. v soglasju z lastnikom nepremičnin Stanovanjskim skladom Republike Slovenije, javnim skladom odstopi od sklenitve prodajne pogodbe in prekine sklenitev pravnega posla, če je dražitelj uspel na javni dražbi, vendar so nastopili razlogi iz prejšnjega odstavka. Vplačnik varščine, ki je varščino izgubil zaradi izsiljevanja ali poskusa vplivanja na druge dražitelje, lahko neupravičenost zadržanja vplačane varščine spodbija v sodnem postopku, prav tako je šele v primeru odločitve sodišča upravičen do vpogleda v izjavo, na podlagi katere je izgubil pravico do vrnitve vplačane varščine.

AAA Zlata odličnost