Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2010 z dne 19. 11. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2010 z dne 19. 11. 2010

Kazalo

Št. 3528-4/2010 Ob-6876/10 , Stran 2901
Predmet najema so naslednji poslovni prostori: – Dimnikarska ulica 8, Koper, prostor, v izmeri 39,70 m2 poslovne površine, nahaja se v pritličju objekta, na parceli št. 1181, k.o. Koper, oddajamo za trgovinsko ali obrtno storitveno dejavnost, izklicna mesečna najemnina znaša 304,98 €, za mesec september 2010; – Garibaldijeva ulica 6, Koper, prostor, v izmeri 26,79 m2 poslovne površine, nahaja se v pritličju objekta, na parceli št. 755/1, k.o. Koper, oddajamo za pisarniško ali mirno storitveno dejavnost, izklicna mesečna najemnina znaša 205,81 €, za mesec september 2010; – Gortanov trg 4, Koper, poslovni prostor, v izmeri 21,32 m2 poslovne površine, nahaja se v pritličju objekta, na parceli št. 961/3, k.o. Koper, oddajamo za trgovinsko dejavnost, izklicna mesečna najemnina znaša 170,56 €, za mesec september 2010; – Gortanov trg 15, Koper, prostor v I. nadstropju poslovnega objekta, na parceli št. 1000/1, k.o. Koper, v izmeri 13,60 m2 (v načrtu označen pod št. 103), oddajamo za pisarniško dejavnost, izklicna mesečna najemnina znaša 9,39 €/m2, za mesec september 2010; – Gortanov trg 15, Koper, prostor v I. nadstropju poslovnega objekta, na parceli št. 1000/1, k.o. Koper, v izmeri 24,95 m2 (v načrtu označen pod št. 102), oddajamo za pisarniško dejavnost, izklicna mesečna najemnina znaša 9,39 €/m2, za mesec september 2010; – Santorijeva ulica 1, Koper, prostor, v izmeri 42,40 m2 poslovne površine, nahaja se v pritličju objekta, na parceli št. 799, k.o. Koper, oddajamo za mirno storitveno dejavnost, izklicna mesečna najemnina znaša 325,72 €, za mesec september 2010; – Spodnje Škofije 182, prostor, v izmeri 58,95 m2 poslovne površine, nahaja se v kletni etaži stavbe, na parceli št. 1669/6, k.o. Škofije, oddajamo za dejavnost ribarnice, izklicna mesečna najemnina znaša 330,32 €, za mesec september 2010; – Trubarjeva ulica 1, Koper, prostor, v izmeri 70 m2 poslovne površine, nahaja se v podpritličju stavbe, na parceli št. 144/1, k.o. Koper, oddajamo za mirno storitveno dejavnost, izklicna mesečna najemnina znaša 550,91 €, za mesec september 2010; – Valvasorjeva ulica 43, Koper, prostor, v izmeri 33,35 m2 poslovne površine, nahaja se v pritličju stavbe, na parceli št. 1239, k.o. Koper, oddajamo za pisarniško ali mirno storitveno dejavnost, izklicna mesečna najemnina znaša 216,64 €, za mesec september 2010; – Verdijeva ulica 7, Koper, prostor, v izmeri 81,40 m2 poslovne površine, nahaja se v pritličju stavbe, na parceli št. 94/3, k.o. Koper, oddajamo za mirno storitveno ali trgovinsko dejavnost, izklicna mesečna najemnina znaša 587,52 €, za mesec september 2010; – Volaričeva ulica 1, prostor, v izmeri 96,83 m2 poslovne površine, nahaja se v pritličju stavbe, na parceli 837, k.o. Koper, oddajamo za gostinsko dejavnost, izklicna mesečna najemnina znaša 758,69 €, za mesec september 2010. Oddaja ponudb Ponudniki so dolžni predložiti ponudbe (vključno s potrdilom o plačani varščini za resnost ponudbe), v zaprti ovojnici, z oznako: »Ne odpiraj – Ponudba za najem, poslovnega prostora v Kopru«, navede se naslov prostora, za katerega je najemnik zainteresiran«, z oznako 3528-4/2010, na naslov: Mestna občina Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper, najpozneje do 6. 12. 2010. Na ovojnici mora biti naveden naziv in naslov ponudnika. Ponudbe lahko ponudniki v roku za oddajo ponudb oddajo po pošti ali osebno v sprejemno-informacijski pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper, vsak delovni dan, od 8. do 12. ure, in v sredo tudi od 14. do 17. ure. Ponudbe, ki bi prispele po poteku roka za oddajo ponudb, ne bodo upoštevane in bodo neodprte vrnjene pošiljatelju. Odpiranje ponudb Odpiranje ponudb prispelih v roku za oddajo ponudb bo javno, dne 9. 12. 2010, ob 9. uri, na naslovu: Mestna občina Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper, sejna soba/pritličje. Razpisna dokumentacija za poslovni prostor je na vpogled na spletni strani Mestne občine Koper, na naslovu: www.koper.si. Za dodatne informacije lahko zainteresirani ponudniki v času uradnih ur pokličejo Urad za nepremičnine – poslovni prostori, tel. 05/66-46-284 ali 05/66-46-286.

AAA Zlata odličnost