Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/2010 z dne 12. 11. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/2010 z dne 12. 11. 2010

Kazalo

SV 740/10 Ob-6744/10 , Stran 2867
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Andreja Rozmana iz Idrije, Lapajnetova ulica 39, opr. št. SV 740/10 z dne 4. 11. 2010, je bilo stanovanje št. 2, z identifikacijsko številko 2358-73-2, ki se nahaja v drugi etaži oziroma v pritličju stanovanjske stavbe v Spodnji Idriji, stoječe na parceli št. 485/6, k.o. Spodnja Idrija, z naslovom Šolska ulica 8, last Kogej Dagmar, roj. 24. 6. 1980, stanujoče Mladinska ulica 4, Spodnja Idrija, ki je lastninsko pravico na tej nepremičnini pridobila z notarskim zapisom sporazuma o obsegu in delitvi skupnega premoženja po 64. členu ZZZDR sklenjenega dne 22. 10. 2010, v notarski pisarni notarja Andreja Rozmana v Idriji pod opr. št. SV 698/10 in z notarskim zapisom prodajne pogodbe, sklenjene dne 24. 8. 2010 v notarski pisarni notarja Andreja Rozmana v Idriji, pod opr. št. SV 498/10, zastavljeno v korist upnice – SKB Banke d.d., Ajdovščina 4, Ljubljana, matična št. 5026237, za zavarovanje denarne terjatve v skupni višini 47.000,00 EUR s pripadki.

AAA Zlata odličnost