Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/2010 z dne 12. 11. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/2010 z dne 12. 11. 2010

Kazalo

SV 2894/10 Ob-6705/10 , Stran 2867
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Jožeta Sikoška iz Ljubljane, opr. št. SV-2894/10, DK-209/10 z dne 3. 11. 2010, je bila nepremičnina – stanovanje št. 13, v skupni izmeri 58,31 m2, ki se nahaja v III. nadstropju večstanovanjske hiše, na naslovu Mucherjeva ulica 9, Ljubljana, ki stoji na parc. št. 1229/22 in parc. št. 1230/44, vpisani v vl. št. 1899, k.o. Ježica, ki je na podlagi kupoprodajne pogodbe, o prodaji stanovanja št. 929, z dne 18. 11. 1991, sklenjene med GP Gradebnik v stečaju p.p. Ljubljana, Pod hribom 55, Ljubljana, kot prodajalcem in Amirjem Šabičem, roj. 8. 10. 1972, stanuje Mucherjeva ulica 9, Ljubljana kot kupcem, last Amirja Šabića, stan. Mucherjeva ulica 9, Ljubljana, do celote, zastavljena v korist upnika Matjaža Oblaka, roj. 20. 6. 1974, stan. Dunajska cesta 335, Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 24.000,00 €, brezobrestno, z rokom vračila 3. 5. 2011, kot je določeno v posojilni pogodbi in sporazumu o zavarovanju denarne terjatve, napram dolžnika Amirja Šabiča, stan. Mucherjeva ulica 9, Ljubljana.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti