Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/2010 z dne 12. 11. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/2010 z dne 12. 11. 2010

Kazalo

Ob-6696/10 , Stran 2862
V skladu z določili 586. člena ZGD-1 uprava prevzemne družbe Mladinska knjiga Založba d.d., Slovenska cesta 29, 1000 Ljubljana, in poslovodstvo prevzete družbe Mladinska knjiga, Sestavljeno podjetje d.o.o., Slovenska cesta 29, 1000 Ljubljana, obveščata delničarje, da je bila sodnemu registru Okrožnega sodišča v Ljubljani dne 26. 10. 2010 predložena pogodba o pripojitvi družbe Mladinska knjiga, Sestavljeno podjetje d.o.o. k družbi Mladinska knjiga Založba d.d., ki sta jo uprava prevzemne družbe in poslovodstvo prevzete družbe sklenili v notarskem zapisu dne 26. 10. 2010. Pogodbo je pred tem na korespondenčni seji dne 3. 11. 2010 pregledal nadzorni svet prevzemne družbe in sprejel pisno poročilo o pripojitvi. Vsi delničarji prevzemne družbe Mladinska knjiga Založba d.d. imajo od objave tega obvestila dalje do dne 13. 12. 2010 pravico do vpogleda listin iz drugega odstavka 586. člena ZGD-1 na sedežu prevzemne družbe, vsak delovni dan, med 8. in 15. uro. Družba bo vsakemu delničarju na njegovo zahtevo najkasneje naslednji delovni dan brezplačno dala prepis teh listin. Mladinska knjiga Založba d.d. bo kot edini družbenik prevzete družbe Mladinska knjiga, Sestavljeno podjetje d.o.o., Slovenska cesta 29, 1000 Ljubljana, v torek, dne 14. 12. 2010, odločal o soglasju k pripojitvi. Prevzemna družba je imetnik 100% poslovnega deleža v osnovnem kapitalu prevzete družbe, zato v skladu z določili drugega odstavka 599. člena uprava prevzemne družbe ni zahtevala, da bi o soglasju za pripojitev odločala skupščina prevzemne družbe. Delničarji prevzemne družbe, katerih deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko v enem mesecu od dneva, ko je edini družbenik prevzete družbe odločal o soglasju k pripojitvi (to je od dne 14. 12. 2010), zahtevajo sklic skupščine prevzemne družbe, ki naj odloči o soglasju za pripojitev.

AAA Zlata odličnost