Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/2010 z dne 12. 11. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/2010 z dne 12. 11. 2010

Kazalo

Ob-6689/10 , Stran 2848
Na podlagi 32. in 33. člena Statuta Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje (Uradni list RS, št. 34/08) in na predlog razpisne komisije, se objavlja razpis za generalnega direktorja Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje (m/ž). Na razpisano delovno mesto je lahko imenovan kandidat, ki poleg splošnih, z zakonom določenih pogojev, izpolnjuje še naslednje pogoje: – je državljan Republike Slovenije, – ima univerzitetno izobrazbo, – aktivno obvlada en svetovni jezik, – ima najmanj pet let delovnih izkušenj, ki vsebinsko ustrezajo dejavnosti, s katero se ukvarja zavod, in ima strokovne, vodstvene in organizacijske sposobnosti, – ni pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ni obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, – predloži vizijo razvoja zavoda za mandatno obdobje. Generalnega direktorja zavoda imenuje Vlada Republike Slovenije na predlog ministra, pristojnega za delo, za mandatno dobo štirih let. Dokazila o izpolnjevanju pogojev, s kratkim življenjepisom in opisom dosedanjega dela, naj kandidati pošljejo v 15 dneh od objave razpisa na naslov: Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, Rožna dolina, cesta IX/6, 1000 Ljubljana, z oznako na ovojnici »Za razpis generalnega direktorja ZRSZ«. Podatke za pripravo vizije razvoja zavoda lahko kandidati dobijo na spletni strani zavoda, www.ess.gov.si, oziroma pri kontaktni osebi: mag. Jure Snoj, 01/479-09-12, jure.snoj@ess.gov.si.

AAA Zlata odličnost